W dniach 13-16 kwietnia 2021 r., w klasztorze św. Antoniego Cudotwórcy w Petersburgu w Rosji, odbyło się spotkanie braci z rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu.

Nie mogli jedynie przybyć współbracia z klasztoru w Nur-Sułtan w Kazachstanie, którzy z uwagi na ograniczenia pandemiczne uczestniczyli w spotkaniu online.
Spotkania tego typu odbywają się regularnie raz w roku. Z jednej strony mają charakter formacji ustawicznej, a z drugiej wymiar braterski, wspólnej modlitwy i rekreacji. Jest to też ważny moment podzielenia się informacjami i sprawami, którymi żyje kustodia.
Zazwyczaj na spotkanie jest zapraszany przedstawiciel kurii generalnej Zakonu. Niestety, w tym roku z powodu pandemii mógł uczestniczyć jedynie wirtualnie fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis).
W pierwszych dwóch dniach za część formacyjną spotkania odpowiadał o. Jacek DUDKA OP z Kurska (Rosja). Podzielił się myślami i uwagami dotyczącymi powołania zakonnego, a także podjął temat ran i trudności w życiu braterskim.
W czasie spotkania jeden dzień był poświęcony na wspólną lub indywidualną wycieczkę, zwiedzanie pięknego i bogatego w teatry i muzea Petersburga. Kilkoro braci wybrało się na wycieczkę do Wyborga.
W ostatnim dniu uczestnicy spotkali się za pośrednictwem Internetu z ministrem generalnym Zakonu fr. Carlos TROVARELLI i wikariuszem generalnym fr. Janem MACIEJOWSKIM. Ponieważ w bieżącym roku kustodia przeżywa jubileusz 20-lecia powstania, minister generalny skierował do wszystkich braci serdeczne pozdrowienia, a także słowa zachęty do trwania na misji w Rosji i Kazachstanie oraz do ciągłego rozpoznawania tego, do czego wzywa nas Chrystus.
Na zakończenie Mszę św. celebrował bp Nikolai DUBININ OFMConv.

Fr. Dariusz HARASIMOWICZ, kustosz generalny