Mija 30 lat (1991-2021) od chwili, gdy pierwszy misjonarz franciszkański z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), fr. Krzysztof KUKUŁKA, przyjechał do Uzbekistanu.

W 1991 r. pracował tylko jeden kapłan diecezjalny w Uzbekistanie i prowadził dwie parafie: w Ferganie i Taszkencie, stolicy kraju.
W 1992 r. kapituła prowincji krakowskiej zadecydowała o utworzeniu misji w Uzbekistanie i o odbudowie zrujnowanego przez komunistów kościoła w Taszkencie. W ten sposób został otwarty klasztor w Taszkencie, a później w Ferganie. Na misję zostali wysłani kolejni bracia z Polski, zaś z USA przyjechał fr. Ivan ROHLOF, którego marzeniem była praca w byłym Związku Radzieckim. Fr. Ivan zarejestrował nową parafię w Samarkandzie i wyremontował stary katolicki kościół, który w 1997 r. został przekazany do użytku wspólnocie katolickiej przez prezydenta kraju.
W 1997 r. Stolica Apostolska utworzyła w Uzbekistanie misję sui iuris, a fr. KUKUŁKA został wyznaczony na przełożonego tej jurysdykcji. Decyzja ta przyczyniła się do dalszego rozwoju misji i tym samym utworzono nowe parafie w Urgenczu i Bucharze, zaś Zakon otworzył kolejne klasztory w Samarkandzie i Ferganie. Powstały też domy filialne przy parafiach w Urgenczu i Bucharze.
W 2005 r., krótko przed swoją śmiercią, św. Jan Paweł II podniósł misję sui iuris do rangi administratury apostolskiej, a fr. Jerzego MACULEWICZA OFMConv mianował administratorem i biskupem dla Kościoła w Uzbekistanie.
Niestety, kłopoty personalne spowodowały, że w 2011 r. franciszkanie przekazali parafię w Urgenczu administraturze apostolskiej i obecnie pracuje tam ksiądz z Wenezueli. Natomiast w 2019 r. parafia w Samarkandzie została przekazana instytutowi Słowa wcielonego, gdzie obecnie pracuje dwóch kapłanów z Argentyny. W 2020 r. kapituła prowincji krakowskiej podjęła decyzję o zamknięciu klasztoru w Samarkandzie i otwarciu klasztoru pw. błogosławionych męczenników Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO i Michała TOMASZKA w Bucharze.
Na dzień dzisiejszy istnieje pięć parafii katolickich oraz trzy klasztory franciszkańskie w Uzbekistanie. W misji pracują również misjonarki miłości św. matki Teresy z Kalkuty, które w Taszkencie mają swój dom prowincjalny, założony przez ich świętą założycielkę. W 2020 r. również siostry ze zgromadzenia sióstr miłosierdzia św. Wincentego à Paulo otworzyły dom w Taszkencie.
Obecnie prowadzone są działania w celu otwarcia nowej parafii w Angrenie, mieście oddalonym od Taszkentu o 100 km, i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną one zrealizowane.
Na początku kwietnia br. władze państwowe wydały dekret o przekazaniu wspólnocie katolickiej budynku kościoła z 1905 r. w Ferganie.
W najbliższych latach planowane jest otwarcie klasztoru sióstr z instytutu Słowa wcielonego w Urgenczu i najprawdopodobniej tę parafię również przejmie ich instytut. W planach jest też utworzenie parafii w odległym o 115 km od Buchary przemysłowym mieście Navoi.
Obecnie franciszkanie posiadają trzy klasztory przy parafiach w Taszkencie, Ferganie i Bucharze. Dojeżdżają też z posługą duszpasterską do Angrenu i Navoi. Posługuje tu 8 franciszkanów (5 kapłanów i 3 braci zakonnych). Duszpasterstwo prowadzone jest w języku rosyjskim, a w stolicy kraju, Taszkencie, będącym centrum Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, także w angielskim, koreańskim i polskim.

Fr. Stanisław ROCHOWIAK