W dniach 28-30 stycznia 2020 r., w klasztorze św. Antoniego Cudotwórcy w Petersburgu, odbyło się spotkanie braterskie rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu.

W spotkaniu, które zazwyczaj ma miejsce raz w roku, wzięli udział wszyscy bracia z kustodii, a także asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK.
Program był tak pomyślany, aby z jednej strony zawierał elementy formacji ustawicznej, a z drugiej stworzył okazję do lepszego wzajemnego poznania się, pogłębienia życia braterskiego i wymiany przydatnych informacji.
Prelegentami byli: fr. Tomáš LESŇÁK, który podzielił się rozważaniami o charakterze formacyjnym; fr. Luca BAINO OFM, który mówił o procesie nawrócenia św. Franciszka z Asyżu; fr. Andrian ZUDIN, wikariusz kustodii, który przybliżył główne zagadnienia poruszone podczas seminarium na temat krzewienia „opinii świętości”, jakie poprowadził postulator generalny fr. Damian PĂTRAŞCU (Brehov na Słowacji, 11-14 marca 2019 r.); fr. Paweł BLOK ze wspólnoty w Nur-Sułtan (Kazachstan), który opowiedział o przebiegu spotkania „Human Life International”, jakie miało miejsce w styczniu 2020 r. w Indiach.
Kilka dni spędzonych razem w radosnej atmosferze dało współbraciom wiele okazji do bezpośrednich rozmów i umocnienia więzi braterskich.

Fr. Dariusz HARASIMOWICZ, kustosz