Niedawno ukazała się nowa książka pod redakcją fr. Eugenio GALIGNANO poświęcona niektórym tekstom św. Franciszka Antoniego Fasaniego: Bóg bogactwem człowieka. Zarys kazań, refleksji homiletycznych i notatek z okazji różnych obchodów liturgicznych (Editrice Salentina, Galatina 2022, s. 373).

Publikacja jest zbiorem tekstów okolicznościowych, rozproszonych w różnych rękopisach świętego i nie uwzględnionych w kompletnych dziełach już opublikowanych.

Zapoznając się z tomem czytelnik będzie mógł zauważyć, jak pewne tematy powracają z większą częstotliwością, tak że i tutaj można dostrzec podłoże stałej myśli, schemat argumentacji, swego rodzaju ramy dla refleksji franciszkanina z Lucery. Czytelnik odkryje dominującą prawdę w życiu Fasaniego, obszernie poświadczoną także w tej części jego pism:

1) prymat Boga;

2) istota ludzka w jej dwukierunkowej relacji: poziomej z człowiekiem, pionowej z Bogiem, do którego każdy jest powołany, aby „poznać, pokochać i służyć w tym życiu, a potem cieszyć się Nim w raju”, zgodnie z cenną formułą zawartą w katechizmie z okresu naszego dzieciństwa;

3) kosmiczny bezmiar jako „Boska galeria sztuki”, czyli rzeczywiste promieniowanie Boskiej mocy i Boskiej miłości jako wspaniałego i złożonego siedliska, które Bóg opatrznościowo oddał w służbę człowiekowi. Zdumiewająca rzeczywistość, w której znacząco odbija się konkret duszy mistrza Fasaniego: „Głupota ludzka – nasza – która sprawia, że szalejemy za człowiekiem, a nie za Bogiem”.

Ze wstępu fr. Eugenio GALIGNANO