Po raz pierwszy od dłuższego czasu spotkali się współbracia z prowincji św. Elżbiety w Niemczech oraz z kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii. W dniach 14 i 15 listopada 2021 r. w klasztorze w Schwarzenbergu zebrało się dwudziestu zakonników z tych trzech krajów, aby podjąć temat „nadużyć duchowych”.

Prof. Christoph JACOBS i s. Barbara BIERLER podkreślili, że w tej dziedzinie wrażliwość opinii publicznej stale wzrasta. Dużo miejsca w podjętej refleksji zajął przede wszystkim temat władzy (i jej nadużywania). Szczególną uwagę zwrócono na kwestię nadużyć duchowych w kontekście spowiedzi sakramentalnej.
Z kolei w dniach 16-17 listopada odbyło się spotkanie gwardianów. Udział wzięło sześciu przełożonych klasztorów z prowincji niemieckiej, dwóch ze Szwajcarii i trzech z Austrii. Niestety, jeden ze współbraci nie mógł przybyć z powodu podejrzenia o zakażenie. W spotkaniu uczestniczył również kustosz prowincjalny z Wiednia fr. Dariusz ZAJĄC.
Podczas sesji roboczej zakonnicy zastanawiali się nad pytaniem: „Jak widzimy naszych braci? Jak o nich mówimy?”, a także sami postawili się w sytuacji braci: „Jak bracia oceniają swoich przełożonych?”
Następnie minister prowincjalny fr. Andreas MURK przedstawił „zasadę pingwina” (por. John KOTTER, profesor w Harvard Business School) jako możliwy sposób inicjowania zmian, szczególnie w trudnych sytuacjach i w celu aktywnego zaangażowania jak największej liczby osób.
Głos zabrał również Bernd SCHMIES z Fachstelle Franziskanische Forschung w Münster, międzyfranciszkańskiej instytucji zajmującej się badaniem historii franciszkanizmu. Ukazał on historyczne spojrzenie na to, jak Zakon radził sobie z trudnościami, zwłaszcza w odniesieniu do „trudnych braci”. Z jego słów stało się jasne, że dawnych rozwiązań nie da się przenieść do współczesności. Choćby takie struktury jak „więzienie klasztorne” są dziś absolutnie nie do pomyślenia…
Innym tematem spotkania gwardianów był zwołany przez papieża Franciszka synod, w który muszą wnieść swój wkład także zakonnicy. W tym celu bracia zajęli się dziesięcioma obszarami tematycznymi nakreślonymi przez papieża.
Na koniec miały miejsce trzy krótkie sesje za pośrednictwem połączenia internetowego: fr. Thomas FREIDEL, odpowiedzialny za pielgrzymów niemieckojęzycznych w Asyżu, opowiedział o swojej pracy w mieście św. Franciszka; fr. Vicente IMHOF, misjonarz z prowincji niemieckiej w Peru, mówił o swojej działalności na rzecz migrantów; Christina WOLF, młoda wolontariuszka, przybliżyła swoją posługę w pawilonie Watykanu podczas Expo w Dubaju.
Spotkanie zakończyło się słowami zachęty, jakie przez internet skierował minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI. Należy zaznaczyć, że całość obrad przebiegała w dobrej atmosferze braterskiej.

Fr. Andreas MURK