Dnia 20 października 2022 r. w auli Sykstusa V kolegium Seraphicum w Rzymie odbyła się uroczysta inauguracja 119. roku akademickiego Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia powitalnego, które wygłosił dziekan fr. Raffaele DI MURO. Zwracając się do wszystkich obecnych, szczególnie pozdrowił rektora Papieskiego Uniwersytetu Antonianum fr. Agustín HERNÁNDEZ i wicerektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego o. Giuseppe DI LUCCIO. Określił dzisiejsze spotkanie jako „moment rodzinny”, w którym uczestniczy cała wspólnota Seraphicum, bracia z domów generalskich w Rzymie oraz studenci i profesorowie dwóch kierunków studiów: teologicznego i grafologicznego. Następnie przedstawił abp. Felice ACCROCCA, obecnie jednego z najważniejszych ekspertów w dziedzinie franciszkanizmu, który poprzez swoje pisma i pracę popularyzatorską niestrudzenie przekazuje swoją głęboką wiedzę o początkach i aktualności doświadczenia franciszkańskiego. Podziękował mu najpierw za podjęcie tegorocznych zajęć w zakresie licencjatu z franciszkanizmu, i to pomimo licznych obowiązków wynikających z pełnienia posługi arcybiskupa Benevento, a potem poprosił go o wygłoszenie wykładu akademickiego pt. Franciszkańska treść magisterium papieża Franciszka.
Znawca franciszkanizmu od razu zaznaczył, że już powstały podsumowania na temat silnego związku pomiędzy magisterium obecnego papieża a intuicją Franciszka z Asyżu. Stąd też zdecydował się nadać swojemu wystąpieniu bardziej refleksyjny i parenetyczny charakter, wychodząc od pierwszego wyraźnego odniesienia, jakie nowo wybrany papież uczynił do św. Franciszka z Asyżu podczas konferencji prasowej w dniu 16 marca 2013 r. Opowiedział wtedy, że w czasie konklawe, gdy na podstawie liczonych głosów jego wybór był już pewny, jeden z kardynałów powiedział mu, by nie zapominał o ubogich. Zaczął więc myśleć o Biedaczynie z Asyżu, potem o wojnach i znów o św. Franciszku jako człowieku pokoju i opiekunie stworzenia. I właśnie dziennikarzom wyznał: „Och, jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego”. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, że wybór imienia papieża jezuity mógłby nawiązywać do kogoś z Towarzystwa Jezusowego, abp ACCROCCA przeanalizował pięć aspektów magisterium papieża Franciszka, które mają bezpośredni związek z tradycją franciszkańską: miłosierdzie, ubodzy i odrzuceni, relacje i harmonia ze stworzeniem, braterstwo, zaangażowanie na rzecz pokoju.
Na zakończenie wystąpienia arcybiskup, kierując się wyraźną wrażliwością duszpasterską, poprosił obecnych o zatrzymanie się na kilka sekund, aby w ciszy pomedytować nad tymi pięcioma zagadnieniami. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziękować mu za jego głębokie i budujące słowa. I przyjąć jego zachętę, aby każdy pracował nad „rozminowaniem własnego serca”, konfrontując się z nauczaniem papieża Franciszka i wyciągając z niego wnioski.

Wykład akademicki abp. ACCROCCA (w języku włoskim) można wysłuchać na stronie:

https://www.sanbonaventuraseraphicum.org/upload_kcfinder/files/prolusione20102022.mp3

Fr. Roberto LIGGERI

no images were found