Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie zechciał wnieść swój wkład i odpowiedzieć na prośbę ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI dotyczącą wsparcia finansowego dla naszych współbraci na Ukrainie, aby mogli dalej nieść pomoc uchodźcom i osobom potrzebującym przebywającym w tym kraju.

W tym celu w niedzielę 3 kwietnia 2022 r. w audytorium wydziału zorganizowano dwa koncerty-performance młodych muzyków i uczniów szkół muzycznych (o godz. 17 w wykonaniu Liceum „Arystoteles” i o godz. 18.30 w wykonaniu szkoły „Musiké”). Przy tej okazji podczas obydwu wydarzeń przedstawiono również inicjatywę solidarnościową promowaną przez Święty Konwent w Asyżu, polegającą na wysłaniu SMS na numer 45515 ważny do 30 kwietnia 2022 r. (więcej informacji na stronie www.sanfrancesco.org).
Dochód z koncertu oraz spontaniczne ofiary ludzi (około 3800 euro) zostały przesłane, zgodnie ze wskazaniami kurii generalnej, bezpośrednio do współbraci na Ukrainie na jedno z ich kont bankowych. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy, łączące solidarność, kreatywność i szkolenie młodzieży, będą promowane również w innych klasztorach i parafiach powierzonych naszemu Zakonowi.

Fr. Giulio CESAREO