10 maja 2022 r. w kaplicy św. Bonawentury międzynarodowego kolegium „Seraphicum” w Rzymie wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI przewodniczył Mszy św., podczas której udzielił posługi lektoratu i akolitatu dwunastu braciom profesom czasowym ze wspólnoty formacyjnej.

W homilii wikariusz generalny zwrócił się ze słowami zachęty do kandydatów i podkreślił, jak ważne dla franciszkanina jest przeżywanie posługi ministerialnej w Kościele. Nawiązał do przykładu św. Franciszka z Asyżu, który prosił braci, aby nieustannie szukali Ducha Pańskiego i byli otwarci na Jego święte działanie. Posługa lektoratu i akolitatu to w rzeczywistości dwa etapy wymagane przez Kościół od tych, którzy zmierzają do święceń kapłańskich. Na tej drodze ważne jest, aby wzrastać w słuchaniu i w posługiwaniu, które są niezbędnymi umiejętnościami dla wyświęconego kapłana, jak podkreśla również papież Franciszek.
Lektorat przyjęli: fr. André Marie RAHBAR, fr. Augustine KADDU, fr. Benedict MSOFFE, fr. Mateusz JĘDRAL, fr. Moses Johnmaria FIDELIS, fr. Paul MUTAASA, fr. Ronnie KIBAGAJJO, fr. Simon SHIMBE, fr. Tomás Valerio ZEBALLO CABALLERO i fr. Vladyslav PASHAYEV.
Z kolei w posługę akolitatu zostali wprowadzeni fr. Giovanni GIUSTINIANI i fr. Roberto LIGGERI.
W uroczystości uczestniczyli studenci i profesorowie kolegium, a także grupa sióstr klarysek urbanistek, które w tych dniach przebywają na spotkaniu formacyjnym w Seraphicum. Po liturgii odbyła się wspólna kolacja z udziałem gości.
Dziękujemy wikariuszowi generalnemu za złożoną wizytę i budujące słowa, a braciom odbywającym formację za ich świadectwo i pragnienie zaangażowania się w głoszenie Ewangelii i służbę przy ołtarzu. Módlmy się za nich i za wszystkich, którzy wkroczyli na drogę rozeznania powołania kapłańskiego, aby mogli na niej wytrwać.

Fr. Roberto LIGGERI