Po ograniczeniach związanych z pandemią Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury mógł zorganizować tradycyjną uroczystość zakończenia roku akademickiego, która odbyła się w środę 23 czerwca 2021 r. w parku Seraphicum w Rzymie. Była to okazja do wyrażenia podziękowań i podsumowania osiągnięć naukowych na zakończenie roku studiów opartych w dużej mierze na nauczaniu zdalnym.

Wieczorem Mszy św. dziękczynnej przewodniczył bp Dario GERVASI, biskup pomocniczy diecezji rzymskiej, a wśród koncelebransów byli: abp Dominique Joseph MATHIEU OFMConv, arcybiskup Teheranu-Ispahanu, fr. Jan MACIEJOWSKI, wikariusz generalny i wicekanclerz wydziału, fr. Raffaele DI MURO, dziekan uczelni.
Bp GERVASI, odnosząc się do przemian epokowych, jakich doznajemy również z powodu duchowego pustynnienia, wskazał, że wciąż jeszcze można dostrzec obiecujące pędy. Wśród wielu obszarów, które napotykają trudności, jest także kultura, często zmagająca się z poszukiwaniem drogi prawdy. „Studiujecie tutaj filozofię, teologię, grafologię – mówił biskup do studentów. – Studiujecie tutaj w świetle Mądrości i wszystko, co robicie, jest jednym z tych podstawowych pędów ku przyszłości, abyście mogli oświecać kulturę teologią chrześcijańską i światłem Ewangelii”.
Nawiązując do obecnej epoki przemian, bp GERVASI przypomniał, że „Bóg przygotowywał historię zbawienia przez ludzi, a nie przez struktury”, choć podkreślił, że papież Franciszek przykłada rękę do ich reorganizacji, korzystając z pomocy wielu współbraci franciszkanów, którzy w ostatnich miesiącach zostali powołani do pełnienia ważnych posług w Watykanie i w Kościele powszechnym.
Zakończenie roku akademickiego było również okazją do wyrażenia wdzięczności – poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej – tym wykładowcom, którzy odchodzą z pracy dydaktycznej ze względu na osiągnięty wiek: Oreste BAZZICHI, fr. Felice FIASCONARO, fr. Orlando TODISCO, Rita TORTI i fr. Franciszek TARGOŃSKI.
Zgodnie z tradycją, zostali nagrodzeni ci studenci, którzy w ramach sesji czerwcowej uzyskali stopień akademicki bakalaureatu: fr. Jijo Antony BHARANIKULANGARA, fr. Daniel Enrique BUSTAMANTE GUERRERO, Berardina FORZINETTI, fr. Naveen Thomas KANDATHIL, Giuseppe MAIORANO, Danilo MALGUZZI i fr. Salvatore M. ROBUSTELLI, a także ci, którzy zdobyli licencjat z teologii: Antonella RISOLI i Francesco CASAGRANDE.
„Kończący się rok akademicki – podsumował fr. Raffaele DI MURO – był bardzo trudny z powodu pandemii i jej następstw. Cierpliwość i poświęcenie profesorów, studentów i współpracowników były jednak decydujące w dotarciu do końca semestru z dobrymi wynikami. Źródłem szczególnej satysfakcji jest np. osiągnięcie stopni naukowych przez naszych studentów, gdyż dobrze sprawdziło się współdziałanie z profesorami i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Obecnie ważne jest, aby wydział oparł się na tych zachęcających danych i rozwijał się pod każdym względem”.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum