W piątek 25 września 2020 r. zainaugurowano rok akademicki trzyletniego kursu grafologii, prowadzonego przez szkołę grafologii w Seraphicum w Rzymie.

Grafologia jako służba człowiekowi to cel, dla którego Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury wprowadził tę fascynującą dyscyplinę do oferty edukacyjnej wydziału, idąc w ślady fr. Girolamo MORETTI OFMConv, wielkiego uczonego i ojca grafologii włoskiej.
Inauguracja kursów (będą prowadzone zarówno z udziałem uczestników, jak i online) odbyła się w obecności nauczycieli i studentów, którzy entuzjastycznie odpowiedzieli na ten projekt edukacyjny, mający na celu pogłębioną znajomość samego siebie i innych poprzez analizę pisma. Dyscyplinę tę można wykorzystać w wielu dziedzinach, jak grafologiczna analiza osobowości, sądownictwo, kryminologia, medycyna, duszpasterstwo.
Podczas inauguracji nasz współbrat fr. Raffaele DI MURO, kierownik szkoły, zilustrował strukturę trzyletniego kursu i różne specjalizacje. Następnie wykładowcy, prof. Alessandra MILLEVOLTE i prof. Vincenzo TARANTINO, przybliżyli założenia programowe szkoły. Warto tu dodać, że w tych dniach Włoskie Stowarzyszenie Grafologiczne uznało i zatwierdziło szkołę grafologii w Seraphicum.
W swoim przemówieniu fr. Raffaele DI MURO wyraził zadowolenie z powodu dobrej atmosfery, jaka panuje między nauczycielami i studentami: „Wszyscy – zwrócił się do studentów obecnych w auli Sykstusa V i słuchaczy online – w przeprowadzonych rozmowach wyraziliście, że czujecie się w rodzinnym środowisku i do utrzymania takim nadal będziecie się przyczyniać. Dla nas nie jesteście numerami, ale wzbogacającą obecnością, mającą na celu wzajemną wymianę, w której my przekażemy wam wiedzę i doświadczenia, a wy dacie nam z siebie wszystko, co najlepsze”.
Następnie fr. Raffaele DI MURO skierował szczególne podziękowanie do ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI za stworzenie możliwości otwarcia szkoły grafologii, będącej kontynuacją działań naszego współbrata fr. Girolamo MORETTI.
W tym kontekście warto poinformować, że to właśnie fr. Girolamo MORETTI będzie poświęcone narodowe sympozjum naukowe „Ludzkość i pismo. Grafologia Girolamo Moretti”, zaplanowane na sobotę 10 października (od godz. 10 do 17) w audytorium Seraphicum i transmitowane na żywo.
Aby uzyskać informacje na temat sympozjum i zapisać się do szkoły grafologii (do końca września), można odwiedzić stronę internetową www.scuoladigrafologiaseraphicum.it, wysłać e-mail na adres grafologia@seraphicum.org lub zadzwonić pod numer 06515031.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum