24 września 2021 r., na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie, z udziałem dr Eleonory GAUDENZI, przewodniczącej Włoskiego Stowarzyszenia Grafologicznego, wykładowców i licznych studentów, rozpoczął się nowy rok w szkole grafologii.

W swoim wystąpieniu przewodnicząca GAUDENZI zachęciła do kontynuowania obranej drogi, zmierzającej w kierunku podnoszenia jakości nauczania i harmonii ze stowarzyszeniem grafologicznym. Kierownik szkoły fr. Raffaele DI MURO uczynił własną tę zachętę i zapewnił o najwyższym zaangażowaniu w rozwój naukowy i organizacyjny, idąc w ślad za dziedzictwem naszego współbrata fr. Girolamo MORETTI.
Fr. Raffaele DI MURO przedstawił trzyletni kurs, specjalizacje i grono wykładowców. Jest to zgrany zespół, do którego dołączają kolejni wykwalifikowani członkowie. Następnie rozpoczęły się zajęcia dla każdego roku kursu. U wszystkich uczestników był widoczny entuzjazm i optymizm. Na koniec zaprezentowano odznaczenie za całokształt kariery naukowej, jakie zostanie wręczone znanemu emerytowanemu profesorowi Franco TORBIDONI.

Fr. Raffaele DI MURO