„Bracia mniejsi konwentualni, świadkowie i budowniczowie braterstwa wśród ludzi” – to cel, jaki bracia z prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) wyznaczyli sobie na rozpoczynającą się czteroletnią kadencję. Postanowiono o tym w czasie obrad drugiej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej, która odbyła się w dniach od 13 do 17 września 2021 r. w Pergusa.

Nakreślony cel uwzględnia wszystkie dostępne zasoby, od duchowych po ludzkie (zakonnicy i świeccy), od strukturalnych (klasztory i dzieła) po ekonomiczne.
W ciągu dwóch pierwszych dni kapituły bracia mieli okazję przestudiować, pogłębić i zaproponować ewentualne zmiany i uzupełnienia do Instrumentum laboris, z którego wyłonił się czteroletni plan prowincji. 15 września zatwierdzili tekst tego dokumentu i inne uchwały kapitulne, wyrażające pragnienie odważnej odnowy, naznaczonej nadzieją.
Podjęto kilka ważnych decyzji: zniesienie trzech klasztorów (Alcamo, Avola i Carini); erygowanie klasztoru Matki Bożej Anielskiej w Palermo, przeznaczonego do przyjmowania współbraci potrzebujących pomocy i opieki; zatwierdzenie, mające miejsce już na pierwszej części kapituły, projektu „Cytadela braterstwa i pokoju”, który zostanie zainicjowany w Palermo jako ośrodek społeczno-edukacyjny poświęcony głównie zapobieganiu trudnościom pojawiającym się wśród młodzieży w szczególnie problematycznej dzielnicy miasta; wzmocnienie duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego przy współpracy i współodpowiedzialności świeckich, wchodzących w skład różnych komisji prowincjalnych, w tym nowej komisji ds. formacji, ewangelizacji i promocji kultury i duchowości franciszkańskiej, która, oprócz organizowania formacji ciągłej braci, jest także powołana do promowania i zarządzania ofertą formacyjną w strukturach i dziełach kulturalnych i duchowych i prowincji.
Na uwagę zasługuje też śmiałość niektórych decyzji w odniesieniu do administracji ekonomicznej, w tym utworzenie prowincjalnego centrum promocji i zarządzania zasobami na rzecz dzieł franciszkańskich (misyjnych, charytatywnych, kulturalnych, seminaryjnych itd.) i związanej z nim organizacji non-profit, jak również utworzenie prowincjalnego funduszu solidarności w celu zaspokojenia potrzeb klasztorów w zakresie kosztów opieki zdrowotnej i medyczno-specjalistycznej braci.
W dniu 16 września, po zatwierdzeniu wszystkich uchwał, rozpoczęła się szósta sesja kapituły pod przewodnictwem ministra prowincjalnego fr. Gaspare LA BARBERA i z udziałem asystenta generalnego FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN. Podczas tej sesji wybrano najpierw ekonoma i poborcę prowincji, którym został fr. Francesco Saverio BENENATI (druga kadencja), a następnie gwardianów i odpowiedzialnych za różne obowiązki prowincjalne.
Głosowanie na gwardianów przyniosło następujące wyniki:
fr. Giuseppe MESSINE – gwardian klasztoru w Comiso (pierwsza kadencja);
fr. Daniele Flavio LO NIGRO – gwardian klasztoru w Enna (pierwsza kadencja);
fr. Francesco Saverio BENENATI – gwardian klasztoru w Marineo (trzecia kadencja);
fr. Massimiliano Roberto DI PASQUALE – gwardian klasztoru w Mesynie (pierwsza kadencja);
fr. Luca Maria GURRERA – gwardian klasztoru w Montevago; (pierwsza kadencja);
fr. Daniel Felix MORARU – gwardian klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Palermo (pierwsza kadencja);
fr. Salvatore LO CURCIO – gwardian klasztoru Najświętszego Serca w Palermo (druga kadencja);
fr. Guglielmo BARBASSO – gwardian nowej wspólnoty Matki Bożej Anielskiej w Palermo (pierwsza kadencja).
Kapituła powierzyła wybór gwardianów klasztorów w Katanii i Trapani ministrowi prowincjalnemu i jego definitorium.
Następnie przystąpiono do wyboru asystenta regionalnego Rycerstwa Niepokalanej, którym został fr. Salvino PULIZZOTTO, oraz potwierdzono asystenta regionalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – fr. Antonino ARENA.
W obliczu wielu podjętych decyzji, które zmieniają oblicze prowincji – oczekującej już na bliskie połączenie z kustodią prowincjalną świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) na kapitule nadzwyczajnej w 2023 r., a następnie z innymi prowincjami południowych Włoch – uczestnicy obrad wystosowali do wszystkich współbraci prowincji i kustodii list, wyrażający uczucia ufności i nadziei, jakie przyświecały pracom i decyzjom kapitulnym.
Kapituła prowincjalna zwyczajna zakończyła się wdzięczną pamięcią i modlitwą za współbraci, którzy zmarli w ostatnim czteroleciu.

Fr. Francesco Saverio BENENATI
rzecznik prasowy kapituły