Dnia 6 listopada 2019 r. uczczono 380. rocznicę męczeństwa fr. Stefana IGLODI, młodego nowicjusza z XVII wieku.

W niewielkiej wiosce Rad we wschodniej części Słowacji, gdzie niegdyś mieścił się ośrodek misyjny naszych braci i gdzie obok fr. Stefana życie za wiarę oddali również inni franciszkanie, miejscowy proboszcz wraz z wiernymi zorganizowali uroczystości, na które złożyły się adoracja eucharystyczna, uroczysta Msza św. oraz procesja do miejsca pochówku naszych misjonarzy męczenników. Była to też okazja do uczczenia ikony Maryi Królowej Zakonu franciszkańskiego.
Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił bp Edward KAWA OFMConv, biskup pomocniczy diecezji lwowskiej na Ukrainie. Na liturgii zgromadziło się wielu kapłanów zakonnych i diecezjalnych ze Słowacji, Węgier, Polski i Ukrainy. Na początku proboszcz przekazał pozdrowienia od abp. Bernarda BOBERA, metropolity Koszyc, który zachęcił obecnych, aby w świadectwie fr. Stefana i innych męczenników franciszkańskich z Radu odkryli inspirację do poszukiwania świętości.
Fr. Stefan urodził się w 1621 r. w szlacheckiej rodzinie w Kisrozvágy (dzisiejsze Węgry). Jego rodzice byli wyznania kalwińskiego i wychowywali go w nienawiści do wiary katolickiej. W okresie dorastania, przebywając na dworze hrabiego NYARY, również kalwinisty, uczestniczył w modlitwie wstawienniczej prowadzonej przez misjonarza franciszkańskiego, dzięki której hrabia został cudownie uzdrowiony z poważnej choroby. Pod wpływem nawróconego hrabiego Stefan został katolikiem i z pragnieniem życia w pokucie wstąpił do Zakonu franciszkańskiego. Przez sześć miesięcy żył przykładnie w klasztorze w Rad. Jego życie cechowała miłość, pobożność i duch apostolski.
Fr. Stefan poniósł śmierć męczeńską w niedzielę 6 listopada 1639 r. z rąk dwóch mężczyzn, których znał od dzieciństwa. Próbowali go oni przekonać, by opuścił Zakon i powrócił do kalwińskiej wiary swoich rodziców. Nie będąc w stanie tego dokonać, poniżali go i torturowali. Od dnia śmierci aż po dziś fr. Stefan uważany jest za męczennika wierności powołaniu zakonnemu.

Fr. Jozef SUKENÍK