W dniach 30-31 maja 2022 r. bracia z prowincji św. Józefa w Słowenii odbyli drugą część kapituły zwyczajnej w najstarszym klasztorze jurysdykcji pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Ptuj.

Najpierw przeanalizowano Instrumentum laboris, inspirując się niektórymi sugestiami zgromadzenia przedkapitulnego i sprawozdaniami grup roboczych ze specjalnego posiedzenia braci z całej prowincji. Posłużyło to jako zarys czteroletniego planu prowincji, uzupełnionego i zatwierdzonego jako wytyczne dla życia i pracy braci w przyszłości.
Czteroletni plan prowincji jako wspólnotowy i osobisty program duchowy podąża za sześcioletnim planem Zakonu. Został również opracowany w świetle rocznic związanych z życiem św. Franciszka. Na każdy rok został wybrany specjalny znak, który umieści się w widocznym miejscu w klasztorach, aby towarzyszył i przypominał braciom o podjętej drodze.
Pierwszy rok (2022-2023) zostanie poświęcony Regule zatwierdzonej (formacja i powołania), a jego symbolem będzie Reguła umieszczona na pulpicie w specjalnym miejscu w klasztorze. Drugi rok (2023-2024) to refleksja nad stygmatami Franciszka (Ewangelia i życie duchowe), zaś symbol – krzyż umieszczony w ważnym miejscu klasztoru. Trzeci rok (2024-2025) dedykuje się Pieśni słonecznej (apostolat i liturgia), a symbolem będzie klomb z kwiatami uprawianymi koło klasztoru. Czwarty rok (2025-2026) będzie poświęcony Transitus św. Franciszka (proroctwo i świadectwo), zaś symbolem stanie się dobrze widoczny paschał, przypominający blask życia wiecznego.
W świetle podjętych decyzji zastanawiano się nad nowymi powołaniami w najbliższym czteroleciu i stąd też na ten temat zostanie zorganizowana kapituła duchowa w 2023 r. Przemyśli się zarazem to, jak jeszcze głębiej wcielać duchowość franciszkańską we wszystkie dziedziny działalności duszpasterskiej braci. Będzie kontynuowana rewizja tłumaczenia Statutów generalnych, a także praca nad przygotowaniem nowych Statutów prowincjalnych i regulaminu prowincjalnego dotyczącego korzystania z nowych mediów.
Kapituła była przeżywana przede wszystkim jako święto braterstwa. Wszyscy zakonnicy byli wdzięczni, że nasz współbrat, arcybiskup metropolita Izmiru fr. Martin KMETEC, przyłączył się do nich i na zakończenie obrad przewodniczył Mszy św. w sanktuarium maryjnym archidiecezji mariborskiej w Ptujska Gora. Jest ono powierzone naszemu Zakonowi i na liturgię zostali zaproszeni wszyscy bracia. W sposób szczególny Eucharystia stała się dziękczynieniem Panu Bogu za 50-lecie prowincji słoweńskiej erygowanej w 1972 r.
Niech Pan, za wstawiennictwem patrona prowincji, św. Józefa, nadal błogosławi braciom w dawaniu świadectwa i w posłudze dla dobra naszego Zakonu i Kościoła w Słowenii.

Fr. Danilo HOLC