Bracia z prowincji św. Józefa w Słowenii zebrali się w poniedziałek 8 lutego 2021 r. na tradycyjnym dniu prowincji z okazji narodowego święta kultury. Te dni są zazwyczaj poświęcone formacji ustawicznej braci i tak też było w tym roku.

Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Wybór tegorocznego tematu nie był trudny, gdyż niedawno ukazało się tłumaczenie Konstytucji zakonnych na język słoweński. Wydawało się zatem więcej niż stosowne ukazanie braciom zarówno treści, jak i pracy włożonej w przygotowanie tłumaczenia.
Minister prowincjalny fr. Igor SALMIČ, który uczestniczył w kapitule generalnej nadzwyczajnej w 2018 r., przedstawił układ tekstu i niektóre istotniejsze treści. Zwrócił uwagę na bogactwo duchowych wprowadzeń, które czerpią myśli głównie z pism św. Franciszka z Asyżu, a także na niektóre zmienione lub zupełnie nowe paragrafy. Szczególnie skupił się na części III zatytułowanej Braterskie życie we wspólnocie.
Z kolei fr. Janez KURBUS przedstawił część V, która mówi o formacji braci. Był on członkiem Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji i dobrze zna cały proces, który doprowadził do opracowania i poprawienia tekstu Konstytucji.
Na koniec fr. Danilo HOLC, sekretarz prowincji, przybliżył pokrótce projekt i procedurę rewizji Konstytucji, co trwało kilka lat i objęło wszystkie wspólnoty Zakonu, a jednocześnie ujawnił niektóre tajniki pracy nad tłumaczeniem tekstu na język słoweński, wskazując na kilka interesujących szczegółów.
Zakonnicy zostali zachęceni, aby często brali do rąk Konstytucje i w ten sposób pozwalali Duchowi Świętemu kształtować osobistą drogę formacji ustawicznej.

Fr. Danilo HOLC, sekretarz prowincji