W środę 23 czerwca 2021 r. zakonnicy z prowincji św. Józefa w Słowenii obchodzili dzień braterski, który w tym roku był połączony z dniem duszpasterskim. Spotkanie odbyło się w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Turnišče.

Uświetnił je swoją obecnością nasz współbrat abp Martin KMETEC, arcybiskup Izmiru w Turcji, a uczestniczyło w nim 25 braci.
Po poczęstunku wysłuchano wypowiedzi pani Hedvika DERMOL HVALA, która mówiła o sztuce oratorskiej i o wystąpieniach w telewizji. Wszyscy bracia są świadomi, że ten aspekt jest bardzo ważny w pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej. Zaproponowano kilka tematów do przemyśleń i rad do zastosowania w kaznodziejstwie.
Na zakończenie konferencji minister prowincjalny fr. Igor SALMIČ nadał prelegentce tytuł honorowego członka prowincji słoweńskiej za długoletnią współpracę i pomoc w działalności wydawniczej. Wyjaśnił, co oznacza ten tytuł i przypomniał o jej trzydziestoletnim zaangażowaniu w wydawaniu czasopisma Wśród nas, które pierwotnie nosiło nazwę Duch Asyżu. W ciągu tych lat nie tylko napisała ona wiele artykułów do czasopisma, ale także poprawiała teksty i dokonywała korekty językowej każdego numeru. Współpracowała także przy wielu innych publikacjach.
W dalszej części dnia bracia zwiedzili najpierw tradycyjny dom w regionie Prekmurje (niedaleko Węgier), a następnie słynne muzeum szewstwa, gdzie zostali przyjęci przez burmistrza miasta Turnišče. Po tej wizycie spożyli obiad z bp. Peter ŠTUMPF, ordynariuszem diecezji Murska Sobota.
Podczas agapy braterskiej abp Martin KMETEC zwrócił się do braci po raz pierwszy od czasu swojej nominacji biskupiej i konsekracji. Mówił o swojej ufności w Bożą pomoc w przyjęciu odpowiedzialności biskupiej w Izmirze, który jest związany ze św. Janem Ewangelistą i jego uczniem św. Polikarpem. Zachęcił wszystkich do wierności naszemu charyzmatowi, zwłaszcza w chwilach próby, bo jedynie w ten sposób można pozostać wiernym prawdzie i miłości. Dodał, że tylko droga poświęcenia przynosi radość i wewnętrzny pokój, a przy tym nigdy nie zawodzi.
Z kolei bp Peter ŠTUMPF podziękował braciom za ich cenne świadectwo i posługę w diecezji, a zarazem poprosił, aby pozostali również w przyszłości.
Minister prowincjalny skorzystał z okazji i złożył życzenia braciom, którzy w czerwcu i lipcu obchodzą imieniny. Wymienił też braci, którzy w tym roku świętują rocznice święceń kapłańskich, ślubów wieczystych i czasowych. Po złożeniu gratulacji wszyscy zaśpiewali i wznieśli toast.
Po obiedzie niektórzy bracia pojechali do miejscowości Bogojina, gdzie zwiedzili kościół i odmówili modlitwę ku czci św. Józefa Oblubieńca, a następnie udali się na grób zmarłego bp. Jožefa SMEJ, który w 1983 r. udzielił święceń kapłańskich abp. KMETEC. W pewnym sensie symbolicznie został utworzony pomost, który prowadzi od entuzjastycznego głoszenia Ewangelii do radosnego spotkania z naszym Ojcem niebieskim.

Fr. Danilo HOLC, sekretarz prowincji