W sobotę 17 kwietnia 2021 r., w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Szybeniku (Chorwacja), obchodzono 150. rocznicę urodzin naszego chorwackiego współbrata fr. Jeronima MILETA, biskupa swojego rodzinnego miasta i administratora apostolskiego archidiecezji Zadar (Chorwacja).

Bracia z klasztoru uczcili tę ważną datę wspólną modlitwą oraz informacjami biograficznymi o bp. Jeronimie MILETA. Na uroczystość przybył biskup ordynariusz Tomislav ROGIĆ, kapłani diecezjalni i miejscowi wierni.
Bp MILETA urodził się 17 kwietnia 1871 r. w Szybeniku i otrzymał imiona Antun Vjekoslav Ivan. Kościół św. Franciszka i znajdujący się przy nim starodawny klasztor miały decydujący wpływ na jego życie. W tamtym czasie w klasztorze znajdowała się szkoła, do której uczęszczał mały Antun. Naukę kontynuował i ukończył w szkole w Cres. W 1885 r. wstąpił do nowicjatu przy klasztorze św. Franciszka w Cres i przyjął imię fr. Jeronim (Hieronim) Maria. Po studiach teologicznych w Chorwacji, kontynuował naukę w Rzymie, gdzie w 1893 r. uzyskał doktorat. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie i rozpoczął posługę w prowincji chorwackiej i w Zakonie jako nauczyciel różnych przedmiotów. Pozostawił po sobie różne pisma, z których najbardziej znane to: Caeremonialis ordo Romanus ad usum totius Seraphici Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium (Romae 1904). W 1907 r. został powołany na socjusza i asystenta generalnego (socius et assistens generalis), a ponadto był też wizytatorem wielu prowincji. Został także mianowany konsultorem Świętej Kongregacji Obrzędów.
14 lutego 1922 r. papież Benedykt XV mianował go biskupem swojej rodzinnej diecezji. Został wyświęcony na biskupa 26 lutego 1922 r. w bazylice Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, a posługę pasterską rozpoczął 2 kwietnia 1922 r. w Szybeniku, który przyjął go z wielkim entuzjazmem. Słowa jego biskupiego zawołania: Caritas Christi urget nos, prowadziły go po drogach posługi pasterskiej, która trwała ponad 25 lat. Zmarł 23 listopada 1947 r. i został pochowany przy ołtarzu św. Mikołaja Tavelić w kościele św. Franciszka z Asyżu w Szybeniku, mieście, które tak bardzo ukochał.

Fr. Ivan BRADARIĆ