W kapucyńskim centrum duchowości „Cristo de El Pardo” w Madrycie miała miejsce kapituła duchowa Prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii Braci Mniejszych Konwentualnych. Spotkanie pod hasłem: „Aby lepiej żyć świętą Ewangelią: spojrzenie na odnowione konstytucje” odbyło się w dniach od 1 do 3 lipca 2019 roku.

Zakonnicy zapoznali się lepiej z historycznym znaczeniem dotychczasowych Konstytucji Zakonu OFMConv. Kwestię tę w referacie pt. „Skąd pochodzimy i gdzie jesteśmy? Historyczny przegląd Konstytucji” przedstawił fr. Valentín REDONDO.
Fr. Víctor MORA MESÉN wprowadził uczestników w nowe elementy zatwierdzonego tekstu odnowionych Konstytucji, w referacie pt. „Jaka nowość? Podstawowe intuicje nowego tekstu”.
Kolejny prelegent fr. Joaquín AGESTA QUEVAS, dotychczasowy asystent generalny FIMP, wygłosił konferencję pt.: „Od listu do życia: wcielenie tekstu w rzeczywistość FIMP”.
Z kolei fr. Francesco RAVAIOLI, wskazał na wyzwania, które stoją przed franciszkanami konwentualnymi w XXI w. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Ośmielić się marzyć. Bracia Mniejsi XXI wieku”.
Po referatach był czas na krótkie wystąpienia delegatów i uczestników niedawno zakończonej Kapituły generalnej zwyczajnej.
Ostatnim elementem spotkania było dzielenie się doświadczeniem prowincji hiszpańskiej w ramach federacji FIMP.

Fr. Miguel Ángel MARCOS MARCOS, sekretarz prowincji