1 października 2022 r., zaledwie trzy dni przed uroczystością św. Franciszka, prowincja Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii przeżywała dzień braterskiej radości i wdzięczności Panu za złożenie profesji solemnej przez dwóch współbraci: fr. César Antonio EUCEDA CHAVER i fr. Alejandro María ALDAVERO ROMERO.

Uroczystość odbyła się w kościele klasztornym św. Klary w Madrycie (klasztor św. Bonawentury, siedziba kurii prowincjalnej), a przewodniczył jej minister prowincjalny fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN.
Wzięło w niej udział wielu zakonników z klasztorów prowincji, kapłanów, krewnych i przyjaciół. Twarze braci składających profesję wyrażały wzruszenie chwilą i wdzięczność Najwyższemu i Dobremu Bogu za to, że powołał ich do pójścia śladami Biedaczyny z Asyżu w naszym Zakonie.
W homilii minister prowincjalny podkreślił ogromną odwagę tych dwóch braci w tak trudnej epoce jak nasza, epoce „metawersji”, czyli tam, gdzie próbuje się żyć alternatywną rzeczywistością bez zaangażowania i poświęcenia. Innymi słowy: nie ruszając się ze swojego pokoju czy strefy komfortu. Zachęcił ich także, by idąc drogą wytyczoną przez św. Franciszka i wszystkich naszych świętych, stawali się światłem pośród ciemności i gamą barw w celu pomagania ludziom naszych czasów patrzeć oczami Chrystusa i widzieć poza pozorami. Dla nas, franciszkanów, kluczem do misji było i nadal jest ubogie, pokorne i prawdziwie braterskie życie.
Dziękujemy Bogu za życie i powołanie fr. César i fr. Alejandro. Prosimy dla nich o obfitość darów Ducha Świętego, aby „oczyszczeni, oświeceni i rozpaleni… mogli iść śladami Chrystusa” (por. List do Zakonu) „cum grande humilitate” (por. Pieśń słoneczna). Niech Nasza Pani z Montserrat, patronka i przewodniczka prowincji hiszpańskiej, okryje ich swoim płaszczem światła i miłosierdzia.

Fr. Abel Jesús GARCÍA-CEZÓN ROLDÁN