W dniach 9-13 stycznia 2019 roku postulator generalny, na zaproszenie fr. Daniele BROCCA, kustosza Kustodii Kustodia prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii, udał się do klasztoru we Fryburgu (Szwajcaria).

Na spotkanie przybyli niemal wszyscy zakonnicy z kustodii; obecny był również minister prowincjalny Prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Bernhardin SEITHER, do której należy kustodia austriacko szwajcarska.
Postulator generalny fr. Damian PĂTRAȘCU zaznajomił zebranych z aktualnym stanem procesów beatyfikacyjnych Sług Bożych: Léon VEUTHEY (Dorenaz, Szwajcaria, 1896 – Rzym, 1974) i Bartolomeo AGRICOLA (Hamburg, Niemcy, około 1560 – Neapol, 1621). Zachęcał współbraci do rozszerzania opinii świętości wspomnianych Sług Bożych. Odpowiadał tez na wiele pytań dotyczących spraw. Dzięki Bogu, w obu procesach dokonały się w ostatnich latach spore postępy i w najbliższym czasie odbędzie się nad nimi dyskusja Komisji Teologicznej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Fr. Damian odwiedził też klasztor Flüeli (Szwajcaria), gdzie spotkał się z miejscowymi braćmi, z których jeden znał osobiście Sługę Bożego Léon VEUTHEY, kiedy ten pracował w jednej z parafii w diecezji Bordeaux.
Postulator generalny wyraża wdzięczność braciom za życzliwe przyjęcie i życzy, aby za przykładem i wstawiennictwem Sług Bożych posługa franciszkanów – śladami św. Franciszka – stawała się bardziej ewangeliczna.

Fr. Damian PĂTRAȘCU, postulator generalny