List kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie
do ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI

5 marca 2022 r.
Najprzewielebniejszy Ministrze generalny!
Drodzy bracia w Zakonie św. Franciszka!

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną Ukrainie, za to, co wpłynęło i wpływa do kustodii i do poszczególnych braci. Wyrażamy wdzięczność za przekazywaną różnymi drogami pomoc humanitarną, za organizowanie przy klasztorach zbiórek rzeczowych i ofiar pieniężnych. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za otwarcie klasztorów i parafii dla uciekinierów z Ukrainy.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy wsparcie z kurii generalnej (z funduszu solidarnościowego 2500 euro), a później z kurii prowincjalnej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) (6000 USD) do rozporządzenia przez klasztory na Ukrainie i przez bp. Edwarda KAWĘ OFMConv, by pomóc ludności, która ucierpiała wskutek działań wojennych.
Oprócz tego fr. Roman WADACH z penitencjarii apostolskiej w Watykanie przekazał na konto kustodii znaczną ofiarę. Ks. Wojciech SZCZEPAŃSKI ze Szwajcarii (nasz były współbrat, mój kolega kursowy) przesłał dużą kwotę pieniężną na klasztor lwowski. Otrzymaliśmy obietnicę wsparcia finansowego z prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach, z prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii i z delegatury niemieckiej należącej do prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).
Wszystkim z serca dziękujemy. Przepraszamy tych, których pominęliśmy, ale z powodu problemów z Internetem i łącznością telefoniczną nie dysponujemy aktualnymi danymi.
W obecnych czasach, kiedy wydaje się, że chaos z każdym dniem jest większy, a zło silniejsze, nie tracimy nadziei, że wkrótce wojna skończy się. Wasza modlitwa, słowa wsparcia i pomoc materialna są dla nas umocnieniem. Mimo poważnych trudności będziemy mogli nadal pomagać potrzebującym.
Staramy się prowadzić normalne duszpasterstwo, sprawować Eucharystię, spowiadać, prowadzić nabożeństwa wielkopostne, głosić rekolekcje wielkopostne i modlić się osobiście, chociaż nie jesteśmy obojętni na to, co się dzieje. Angażujemy się w transport osób i pomocy humanitarnej między klasztorami i parafiami na Ukrainie.
Do podziękowań dołącza się również bp Edward KAWA, z którym jesteśmy w stałym kontakcie, ponieważ jest on szefem pomocy humanitarnej w archidiecezji lwowskiej.
Niech dobry Bóg da nam pokój, a wam wynagrodzi hojnym błogosławieństwem!

Fr. Stanisław PĘKALA OFMConv, wikariusz kustodii