22 lipca 2022 r. w Kampali w Ugandzie zakończył się kurs dla misjonarzy z trzech Zakonów franciszkańskich: OFMConv, OFM, OFMCap. Podczas Mszy św. na zakończenie był obecny wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, który wygłosił słowo Boże oraz wręczył każdemu uczestnikowi dyplomy ukończenia kursu.

Obecne spotkanie było kontynuacją poprzednich, organizowanych w Brukseli. Po przerwie spowodowanej pandemią została opracowana nowa formuła z położeniem akcentu na kontekstualizację powołania misyjnego, czyli na przeprowadzenie kursu w kontekście już obecnej lub przyszłej pracy misyjnej franciszkanów w Afryce.
W ciągu sześciu tygodni część teoretyczna kursu w ogólnym zarysie poruszyła takie tematy, jak: pojęcie o kontynencie afrykańskim, historia ewangelizacji w Afryce, podstawy misjologii, misja i inkulturacja w Afryce, misja i dialog, misja i ekonomia, misje i nowe areopagi w Afryce.
Do części teoretycznej została dodana możliwość zapoznania się z tym, jak nasi współbracia praktycznie realizują powołanie misyjne. Uczestnicy mogli odwiedzić wspólnoty franciszkańskie i przyjrzeć się różnorodnej posłudze duszpasterskiej (parafie, ośrodki zdrowia, szkoły), jak też miejsca kultu innych religii czy wyznań chrześcijańskich.
Warto podkreślić również wymiar duchowy kursu, któremu szczególnego charakteru nadawała bazylika Męczenników ugandyjskich w Munyonyo, czyli miejsce, gdzie zaczęła się droga do męczeństwa św. Karola Lwangi i towarzyszy.
W imieniu wszystkich uczestników dziękujemy braciom z delegatury w Ugandzie za bardzo braterskie przyjęcie. Specjalne podziękowania dla wspólnoty OFMConv z Kampali-Munyonyo.
Kurs rozpoczął się w święto św. Antoniego z Padwy, pałającego pragnieniem zostania misjonarzem i męczennikiem, a zakończył się w święto św. Marii Magdaleny, „apostołki apostołów”. Wydaje się zatem, że kalendarz liturgiczny okazał się nieprzypadkowy, bo podpowiedział uczestnikom, iż powołanie misjonarskie związane jest z dążeniem do świętości i realizowaniem go tam, gdzie Pan Bóg nas posyła, zarówno do tych, którzy są daleko, jak i do tych, którzy są blisko.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej