Prowincja świętej Elżbiety na Węgrzech i w Siedmiogrodzie zostaje zniesiona. Dotychczasowa jurysdykcja staje się częścią Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce.

Z dniem 28 października 2018 roku wchodzi w życie dekret Ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych fr. Marco TASCA dotyczący zniesienia Prowincji św. Elżbiety na Węgrzech i w Siedmiogrodzie.
Cztery klasztory i jedenastu zakonników należących do prowincji przechodzi pod jurysdykcję Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).
Po wysłuchaniu ministrów prowincjalnych obu jurysdykcji – Węgry-Siedmiogród i Polska (Gdańsk), uzyskaniu jednomyślnej zgody swojej Rady i zatwierdzeniu przez Kongregację ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, minister generalny zmuszony był, z bólem serca, do stwierdzenia niemożności dalszego funkcjonowania Prowincji Węgier i Siedmiogrodu, i wydał dekret znoszący jej istnienie.
Po okresie towarzyszenia – zgodnie z postanowieniami uchwał Kapituły generalnej zwyczajnej z 2013 r. – podjęto decyzję, która z czasem daje nadzieję na przywrócenie obecności Zakonu na terenie Węgier i Siedmiogrodu.
Do wszystkich braci w Zakonie kierujemy zachętę do modlitwy i do bliskości ze współbraćmi, którzy przeżywają ten niełatwy moment. Zawierzamy Ojcowskiej Opatrzności, która z pewnością potrafi z obecnej rzeczywistości wyprowadzić przyszłą radość i odnowiony entuzjazm.

Sekretariat generalny