W dniu 25 czerwca 2020 r. przypada 45. rocznica męczeństwa fr. Casimira CYPHER OFMConv (1 grudnia 1941 – 25 czerwca 1975).

„Prowincja NMP Pocieszycielki Strapionych zwraca się do ministra generalnego o formalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego naszego współbrata fr. Casimira CYPHER, który w czasie brutalnego morderstwa pełnił posługę na misji w Hondurasie” (9 lipca 2019 r.). W lipcu ub. r. delegaci zebrani na kapitule w Mount St. Francis (Indiana, USA) przyjęli uchwałę dotyczącą rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.
Tydzień później współbracia z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, należącej do prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA, spotkali się na kapitule w Ayagualo (La Libertad, Salwador) i również oni poparli tę prośbę.
Miesiąc później, 13 sierpnia 2019 r., definitorium generalne wyraziło zgodę na prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej i tego samego dnia fr. Juan Alonso PAGOADA ACOSTA z kustodii środkowoamerykańskiej został mianowany wicepostulatorem procesu, mając prowadzić prace pod kierunkiem postulatora generalnego fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU.
Fr. Juan skontaktował się z fr. Patrick GREENOUGH i fr. Joseph SCHENK (obydwaj z prowincji św. Bonawentury w USA) w celu poszukiwania świadków życia fr. Casimira w Stanach Zjednoczonych. Początkowe etapy procesu obejmują zebranie materiałów źródłowych, szeregu świadectw (30-50 osób), opracowanie krótkiej biografii i zatwierdzenie dokumentacji przez bp. José BONELLO OFM, ordynariusza diecezji Juticalpa (Honduras), co jest niezbędne do dalszych prac procesowych.
Fr. Juan poprosił także o współpracę katechistów z Olancho (Honduras). Są oni liderami zaangażowanymi w program formacyjny miejscowej wspólnoty, a ponadto codziennie niosą pomoc mieszkańcom wiosek. Wsparcie ze strony katechistów w procesie beatyfikacyjnym ma zasadnicze znaczenie, gdyż nie tylko utrzymują oni ustny przekaz dotyczący życia i śmierci naszego męczennika, ale zrozumieli też wpływ jego męczeństwa na Kościół w Olancho i zarazem zaświadczają, że jego wyjątkowa postać jest wciąż żywa wśród ludu.
Trwająca obecnie pandemia opóźniła nieco proces. Biorąc jednak pod uwagę zaangażowanie podjęte przez fr. Juan i współbraci z Ameryki Środkowej, można zakładać, że będzie to zaledwie chwilowa przerwa. Fr. Casimir stał się ikoną ewangelicznego oddania ze względu na swoją miłość do Boga, miłość do ludzi, którym służył aż do śmierci, i miłość do stworzenia, którego piękno zawsze promował.

Fr. Charles McCARTHY