W dniach 19-23 czerwca 2023 r. w Seraphicum w Rzymie odbyła się druga tura spotkania braterskiego „w połowie drogi”, które zgromadziło ministrów prowincjalnych, kustoszów i delegatów z każdej federacji Zakonu.

Pierwsza tura miała miejsce również w Seraphicum, w styczniu 2023 r. W sumie przybyło 52 braci, w tym minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, definitorium generalne i trzech tłumaczy. Spotkanie odbyło się na dwa lata przed najbliższą kapitułą generalną, a więc już za „połową drogi”, czyli w drugiej połowie sześciolecia 2019-2025. Była to zatem okazja, aby przygotować się do zbliżającej się kapituły generalnej zwyczajnej (Seraphicum, czerwiec 2025 r.), określając pewną priorytetową tematykę, nie bez uprzedniego postawienia pytań: Jaki jest Zakon? Jakie są oznaki życia, a jakie oznaki przetrwania? W jakim punkcie jesteśmy z przekazywaniem i twórczym wcielaniem charyzmatu franciszkańskiego?
Wystąpienia ministra generalnego i niektórych definitorów generalnych miały na celu przedstawienie głównych tematów, które w sposób przekrojowy dotyczą całego Zakonu. Wypowiedzi te odbiły się echem zarówno na sali obrad, jak i w czterech grupach roboczych, ożywiając dyskusję i wzbogacając dialog o różne doświadczenia życia i posługi. Podobnie jak w pierwszej turze, fr. Rogério PEREIRA XAVIER, asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales), pod koniec intensywnego tygodnia zebrał i zaproponował kilka „kluczowych” słów, które mogą być przydatne w przygotowaniu kapituły generalnej. Jeśli właśnie chodzi o kapitułę generalną, mamy nadzieję, że będzie ona mniej analityczna (lub raczej będą podjęte analizy bardziej uproszczone i zasadnicze), aby bardziej wsłuchać się w siebie, w świat z jego problemami, dając się wręcz sprowokować różnym głosom (świeckich, młodzieży itp.). Aby opowiedzieć o atmosferze, jaka panowała podczas spotkania, kronikarz zanotował m.in. dwa znamienne stwierdzenia: „Jesteście piękni! Jesteśmy piękni jako Zakon” (minister generalny); „Wielkim darem Bożym jest to spotkanie” (jeden ze współbraci).
W tych dniach uczestnicy wzięli udział we Mszy św. żałobnej za śp. fr. Franciszka TARGOŃSKIEGO, wieloletniego wykładowcy Seraphicum i członka miejscowej wspólnoty klasztornej. Wzruszające było przekazanie relikwii męczenników z Pariacoto. Podniosły był moment, kiedy w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów liczni przedstawiciele władz polskich, koordynowani przez ambasadora przy Stolicy Apostolskiej Adama KWIATKOWSKIEGO, wręczyli krewnym błogosławionych wysokie odznaczenie państwowe – Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo wysokie odznaczenie przyznano właśnie dlatego, że nasi współbracia zginęli „z nienawiści do wiary”, pragnąc dzielić pełnię życia z powierzonym im ludem. Następnie była sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Mauro GAMBETTI OFMConv.
Ostatni dzień spotkania braterskiego, 23 czerwca, zbiegł się z udziałem we Mszy św. na zakończenie roku akademickiego w Seraphicum. Uroczystości przewodniczył kard. Augusto Paolo LOJUDICE, arcybiskup Sieny. W ten sposób, podobnie jak podczas wszystkich liturgii w tych dniach, byliśmy blisko naszego międzynarodowego seminarium: poprzez przedstawicieli 27 różnych narodowości dobrze reprezentuje ono oblicze naszego Zakonu i jego nadzieję, wraz ze wszystkimi zalążkami życia i dobra, których nie brakuje w każdej prowincji, kustodii i delegaturze naszej braterskiej wspólnoty rozsianej po całym świecie.

Fr. Giovanni VOLTAN