W dniach 23-27 maja 2022 r. prowincja Matki Bożej Anielskiej w USA odbyła kapitułę zwyczajną w ośrodku w Baltimore (Maryland).

Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, a udział wziął również asystent CFF (Conventual Franciscan Federation) fr. Jude WINKLER. Na początku minister generalny zachęcił delegatów do ufnego patrzenia w przyszłość, aby jak najlepiej i z wyobraźnią odpowiedzieć na znaki czasu.

W przeprowadzonym wcześniej głosowaniu listownym ministrem prowincjalnym został wybrany fr. Michael HEINE. Obowiązki wikariusza prowincji podjął fr. Gary JOHNSON, a sekretarza prowincji fr. Nicholas ROMEO. Nowi definitorzy to: fr. Thomas PURCELL, fr. Jude DE ANGELO, fr. John KOZIOL, fr. Christopher DUDEK i fr. Emanuel VASCONCELOS. Nominację na ekonoma prowincji przyjął fr. Raymond SOBOCINSKI. Z kolei delegatami na kapitułę generalną zostali fr. James MOORE i fr. Michael DUFFY.
Ze względu na dużą liczbę obecnych braci (70 delegatów z wyboru i z urzędu), członkowie kapituły dokonali oceny życia i działalności prowincji, stosując „technikę kreatywną”, umożliwiającą złożenie pisemnych i wygłoszenie ustnych przemówień. Całość prac kapitulnych odbywała się w auli, bez podziału na grupy studyjne. Bracia docenili wysoki poziom zaangażowania i głębię spostrzeżeń uczestników.
Druga część kapituły odbędzie się od 11 do 15 lipca 2022 r.

Fr. Jude WINKLER