W dniach od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation) fr. Jude WINKLER przeprowadził kanoniczną wizytację generalną w prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA, spotykając się ze wszystkimi braćmi, oprócz tych, którzy przebywają w delegaturze prowincjalnej w Wietnamie.

W prowincji jest sześć klasztorów, w których posługuje 41 braci profesów solemnych i 3 profesów symplicznych. Czterech braci znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi: jeden w Rzymie, jeden na Filipinach i dwóch w Wietnamie.
Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią większość wizytacji odbywała się przez skype, zoom, telefon lub e-mail. W dniu 2 lutego wizytator spotkał się z definitorium prowincjalnym, aby podzielić się pierwszymi wrażeniami.
Podczas wizytacji bardzo ważne były dwa zagadnienia: opinia braci na temat ewentualnego połączenia prowincji w Stanach Zjednoczonych i utworzenia jednej prowincji; opinia dotycząca możliwości przekształcenia do końca tego roku delegatury w Wietnamie w kustodię. Zdecydowana większość braci popiera obydwie możliwości.
Jeśli pozwoli na to sytuacja związana z pandemią, prowincja zamierza zwołać kapitułę nadzwyczajną w ciągu roku, być może w lipcu, podczas planowanego zgromadzenia prowincjalnego, albo we wrześniu, podczas rekolekcji prowincjalnych.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny