W dniach 18-20 stycznia 2022 r., w kurii kustodialnej w Guanare, odbyły się różne spotkania poświęcone formacji ustawicznej braci z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli.

Pierwsze z przeprowadzonych spotkań było już kolejno czwartym zebraniem ekonomów klasztornych. Obradom przewodniczył ekonom kustodialny fr. Deiby A. VERGARA PALENCIA. Jego celem była kontrola klasztornych ksiąg rachunkowych i samoocena posługi świadczonej przez każdego ekonoma. Następnie miało miejsce piąte spotkanie duszpasterstwa powołań pod przewodnictwem delegata kustodialnego ds. duszpasterstwa młodzieży i powołań fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN. Współbracia ocenili drogę przebytą w bieżącym czteroleciu, zaplanowali przyszłe działania, przedstawili kandydatów do powołaniowego towarzyszenia młodzieży w 2022 r., zorganizowali kolejne spotkanie z kustodialnym zespołem formacji początkowej w dniu 25 marca 2022 r. Na koniec odbyło się pierwsze spotkanie sekretarzy klasztornych, któremu przewodniczył fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN. Miało ono na celu nabycie niezbędnych narzędzi do pełnienia funkcji sekretarza oraz zorganizowanie bądź utworzenie archiwum klasztornego.

Profesja sympliczna
Dnia 22 stycznia 2022 r., w klasztorze Trójcy Świętej w Pueblo Llano, profesję sympliczną złożyło dwóch braci: fr. Deiby Johan MEDINA GUERRERO i fr. Cristian David TERÁN GAMBOA. Obrzędom przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO. W swojej homilii zachęcił współbraci do przeżywania konsekracji zakonnej w oparciu o doświadczenie bycia uczniem Chrystusa w ciągłym poszukiwaniu woli Boga, który chce naszego spełnienia i naszej wolnej odpowiedzi na swoje wezwanie. W uroczystości uczestniczyli zakonnicy z różnych klasztorów (Palmira, Guanare, Barinas i Mérida), rodziny neoprofesów oraz parafianie z kościołów obsługiwanych przez braci z kustodii.

Fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO, kustosz prowincjalny
Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodialny