W niedzielę 13 grudnia 2020 r., w parafii św. Józefa Robotnika w Guanare (Wenezuela), fr. Domicio Ramón MOLINA PÉREZ, należący do kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. José de la Trinidad VALERA ANGULO, ordynariusza diecezji Guanare.

W uroczystości wzięli udział: kustosz prowincjalny fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO ze współbraćmi z różnych klasztorów kustodii (Caracas, Guanare, Barinas, Pueblo Llano i Palmira), a także przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego oraz wierni z parafii św. Józefa Robotnika w Guanare, Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Barinas i św. Franciszka Ksawerego w Caracas.
W homilii biskup skupił się na pytaniu, jakie rozmówcy zadali św. Janowi Chrzcicielowi: „Kto ty jesteś?” (J 1, 19). Zachęcił przyjmującego święcenia i wszystkich wiernych do naśladowania przykładu pokory Jana Chrzciciela, której stanowczo dawał świadectwo: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1, 23). Swoimi słowami Jan Chrzciciel nie tylko pokazał, że ma jasną misję do spełnienia, ale także za wszelką cenę unikał popadnięcia w pokusę pychy. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by pójść za przykładem tego świętego i szukać odpowiedzi na pytanie: „Kim ja jestem?” Nauczy nas to sztuki rozeznawania woli Bożej i poprowadzi do odkrycia naszej misji w świecie: głoszenia słowa zbawienia i bycia narzędziem pokoju w rękach Boga. Kaznodzieja zakończył homilię, zwracając się do neoprezbitera w następujących słowach: „Bracie Domicio, zachęcam cię do pełnienia twojej misji kapłańskiej w logice pokory i nieustannego rozeznawania woli Bożej”.
Na zakończenie liturgii kustosz prowincjalny podziękował biskupowi za przewodniczenie Eucharystii i za bliskość okazywaną naszemu Zakonowi w Wenezueli, zwłaszcza współbraciom posługującym w parafii św. Józefa Robotnika. Wyraził również wdzięczność tym, którzy towarzyszyli i wspierali fr. Domicio na jego drodze powołania. Z kolei nowo wyświęcony kapłan podziękował wszystkim za wyrazy bliskości, za udział w uroczystości i za modlitwy, które zawsze odczuwał.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii