W sobotę 9 listopada 2019 r. w parafii św. Heleny w Acarigua (stan Portuguesa) fr. Manuel Edgardo NÚÑEZ GALLARDO przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Juana Carlosa BRAVO SALAZAR, ordynariusza diecezji Acarigua-Araure w Wenezueli.

W uroczystości wzięło udział wielu wiernych z różnych diecezji i parafii, zwłaszcza z parafii NMP Wspomożycielki w Barinas, w której fr. Edgardo pełnił posługę diakonatu, i z parafii Najświętszej Trójcy w Pueblo Llano, gdzie obecnie przebywa. Byli też obecni liczni kapłani diecezjalni i zakonnicy z różnych wspólnot kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto. Liturgię i śpiewy animowali, pod kierunkiem fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, klerycy z domu formacyjnego pw. św. Józefa z Kupertynu w Palmira.
Następnego dnia kilku braci wraz z kustoszem fr. Franklinem Antonio DURÁN ZAMBRANO wzięło udział we Mszy św. prymicyjnej, którą neoprezbiter odprawił w parafii św. Heleny i podczas której dziękował Bogu za wielki dar święceń kapłańskich.
Był to dzień szczególnej łaski dla całej naszej kustodii. Wspólnie módlmy się do Pana Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, aby za wstawiennictwem serafickiego ojca św. Franciszka błogosławił naszemu współbratu w posłudze kapłańskiej i udzielił mu łaski bycia świętym kapłanem franciszkańskim.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii