W dniu 16 października 2020 r. kustodia prowincjalna NMP z Coromoto w Wenezueli zorganizowała spotkanie poświęcone duszpasterstwu powołaniowemu.

W spotkaniu online uczestniczyli kustosz prowincjalny fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO, odpowiedzialny za kustodialne duszpasterstwo powołań fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, a ponadto członkowie zespołu: fr. Andrés Eduardo GUERRA VEQUIZ, fr. Ángel Joel NIÑO PACHECO, fr. Domicio Ramón MOLINA PÉREZ, fr. Manuel Edgardo NÚÑEZ GALLARDO i fr. Ramón Alfredo RUI UREÑA.
Głównym celem obrad było zweryfikowanie duszpasterstwa powołań w kustodii. Z tego powodu kustosz prowincjalny zaproponował promotorom powołań pogłębioną refleksję nad zobowiązaniami podjętymi podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w styczniu 2020 r. w Caracas. Wówczas współbracia postanowili wdrażać wytyczne czteroletniego planu kustodii w zakresie duszpasterstwa powołań: 1) regionalne towarzyszenie młodym w odkryciu powołania, zgodnie z kryteriami dzisiejszego rozeznania powołaniowego Kościoła i Zakonu (w klasztorach, w których mieszkają różni animatorzy powołań); 2) promocja charyzmatu Zakonu za pośrednictwem współczesnych mediów. Z drugiej strony kustosz prowincjalny zaproponował, aby dobrze rozeznać obecne wyzwania, przed którymi stoi promocja i towarzyszenie powołaniom w Wenezueli.
Jeśli chodzi o wyzwania związane z duszpasterstwem powołań, współbracia zwrócili uwagę na chaotyczny czas, w jakim żyjemy. Otóż młodzi ludzie wykazują poważne braki w swoich planach życiowych ze względu na obecną sytuację w kraju, która skłania ich do myślenia tylko o teraźniejszości, a tym samym wyklucza jasny projekt ukierunkowany na przyszłość. Wielu z nich pragnie należeć do Zakonu, ponieważ widzi w tym drogę ucieczki od trudnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, w jakiej żyje naród. W odpowiedzi na te problemy zespół postara się dokładniej zbadać motywacje młodzieży w odkrywaniu powołania, przeprowadzając bardziej pogłębiony proces rozeznawania powołań, zgodnie z kryteriami Ewangelii, Kościoła i Zakonu, jak to zasugerowało definitorium kustodialne na posiedzeniu w dniach 21-23 września 2020 r.
Inne zobowiązania podjęte przez zespół: przedstawić współbraciom z kustodii czteroletni program dotyczący budzenia powołań; kontynuować promocję charyzmatu Zakonu w Wenezueli za pośrednictwem mediów; zaprosić młodzież rozeznającą powołanie na tygodniowe lub kilkudniowe spotkanie do niektórych klasztorów kustodii, aby mogła z bliska poznać życie braci, a animatorzy mogli lepiej zrozumieć młodych; zaplanować kilka wirtualnych debat na temat powołań kapłańskich i zakonnych, zapraszając na nie także znawców zagadnienia; zwołać przed końcem roku kolejne spotkanie w celu zweryfikowania pracy wykonanej przez zespół; promować i zorganizować w Wielkim Tygodniu 2021 r., w miejscu do ustalenia, spotkanie ze wszystkimi młodymi rozeznającymi powołanie.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, kustodialny promotor powołań