Od 4 do 18 czerwca 2018 r. asystent generalny FALC przeprowadził wizytację kanoniczną w kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli.

Kustodia wenezuelska, należąca do prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), liczy obecnie 5 wspólnot i 31 zakonników po ślubach wieczystych. Ponadto formację odbywa 12 profesów czasowych, 3 nowicjuszy (w międzynarodowym nowicjacie w Caçapava, stan São Paulo, w Brazylii) i 15 postulantów. Kilku zakonników z kustodii pełni posługę we wspólnotach prowincji matki bądź zakonu, a niektórzy profesi czasowi przebywają na formacji w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie we Włoszech.
W kustodii wszyscy bracia są zaangażowani w działalność misyjną, która jest bardzo zróżnicowana: duszpasterstwo parafialne, pomoc ubogim, praca na rzecz społeczności, edukacja, kierownictwo duchowe i formacja.
Biskupi (miejscowi ordynariusze) diecezji, w których obecny jest zakon w Wenezueli, są wdzięczni za posługę duszpasterską spełnianą przez współbraci, podobnie jak za wnoszony wkład charyzmatyczny. Świeccy również wyrażają usilne podziękowanie za świadectwo braterstwa i prostotę życia zakonnego. Kościoły i klasztory kustodii są nie tylko otwarte dla innych, ale też miejscami, w których wierni i przyjaciele obdarowywani są – w możliwie najlepszy sposób – wartościami ludzkimi i ewangelicznymi: wiarą, nadzieją i miłością.
We wrześniu br. trzej profesi czasowi – z pomocą łaski Bożej – złożą śluby wieczyste.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales)