W dniach od 16 do 22 grudnia 2022 r. fr. Maximilianus SEMBIRING, wicesekretarz sekretariatu generalnego ds. formacji (SGF), złożył wizytę w kustodii prowincjalnej św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie.

Został on serdecznie przyjęty przez współbraci, a jego wizyta stała się bardzo znacząca, ponieważ młoda kustodia uczyniła formację jednym ze swoich głównych priorytetów.
Do braci odbywających formację zakonną mówił o dokumencie Discepolato francescano, który niedawno został zrewidowany na prośbę kapituły generalnej z 2019 r. Podczas pierwszej części wizyty spotkał się z 18 postulantami i ich wychowawcami w klasztorze Zwiastowania NMP w Củ Chi, Hồ Chí Minh City, a potem odwiedził klasztor św. Antoniego w Hồ Chí Minh City, gdzie rozmawiał z 25 braćmi studentami, wychowawcami seminarium i gwardianem. Następnie zaprezentował online dokument formacyjny dla 8 nowicjuszy i ich wychowawców. W drugiej części wizyty dokonał prezentacji dla dwóch kolejnych grup: wychowawców oraz z członków administracji kustodii.
Zgodnie z tradycją związaną z Bożym Narodzeniem, 21 grudnia postulanci i współbracia z postnowicjatu udali się do domów dziecka i domów opieki w pobliżu dwóch klasztorów w Hồ Chí Minh City. Odwiedziny były pełne pokoju i radości. Bracia i postulanci śpiewali sierotom i starcom kolędy, a także rozdawali świąteczne prezenty. Fr. Maximilianus SEMBIRING towarzyszył braciom w tych spotkaniach i chętnie spędzał czas z nimi i z odwiedzanymi osobami. Później wszyscy bracia zebrali się w klasztorze Zwiastowania NMP na braterskim wieczorze i wyrazili mu wdzięczność za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Fr. Joseph NGUYỄN (Chính Luận), sekretarz kustodii