Podczas szóstej sesji (24-29 lutego 2020 r.) definitorium generalne zakończyło wizytowanie domów generalskich w Rzymie. W styczniu 2020 r. odbyła się wizyta w Seraphicum i w kolegium penitencjarzy, a ostatnio definitorium udało się do klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli (26 lutego) i do klasztoru św. Maksymiliana M. Kolbego na ulicy S. Teodoro (28 lutego). Były to zwyczajne, braterskie odwiedziny w tych pobliskich wspólnotach.

Bracia z tych wspólnot pełnią cenną posługę dla Zakonu i Kościoła: ci z klasztoru św. Antoniego poświęcają czas głównie na formację akademicką i studia, ci z klasztoru św. Maksymiliana są zaangażowani w prace wykonywane przez sekretariaty generalne i działalność prowadzoną przy klasztorze.
Szczególnie wymowne było spotkanie z braćmi studentami w klasztorze św. Antoniego. Minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI wraz z definitorium, w ramach swojej formacji ustawicznej, od kilku miesięcy kontynuuje refleksję na temat tożsamości, i to właśnie o jej rozumienie zapytano braci studentów. „Jaka jest, według was, wychodząc od waszego doświadczenia międzynarodowego i międzykulturowego, tożsamość franciszkańska?” – takie pytanie, niemal z „zaskoczenia”, definitorium skierowało do braci podczas spotkania po kolacji. Udało się przeprowadzić prawdziwą „brainstorming” i zebrać wypowiedzi na temat przeżytych doświadczeń.
Zarząd Zakonu zamierza nadal wsłuchiwać się w głos braci, jest to bowiem niezwykle cenne „laboratorium pomysłów i życia”, które wyraźnie dotyka tego, „kim jesteśmy”, „kim chcemy być” i „co chcemy robić” jako bracia mniejsi konwentualni.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny