W dniu 5 lutego 2018 r. asystent generalny AFCOF fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI wraz z prokuratorem zakonu fr. Maurizio DI PAOLO i ministrem prowincjalnym z Zambii fr. Richard CHIMFWEMBE odwiedzili wspólny nowicjat federacji AFCOF w Itimpi w Zambii.

Spotkanie z nowicjuszami miało na celu animację i podanie informacji o różnych kwestiach i strukturze zakonu.
W chwili obecnej w Itimpi jest 8 nowicjuszy (7 z Zambii i 1 z Malawi). Mistrza nowicjuszy fr. Ryan MUTAYOMBA wspomaga zakonnik-diakon. Nowicjat mieści się w klasztorze, gdzie zakonnicy są zaangażowani w edukację w szkole podstawowej (8-letnia) i w znajdującym się tu domu rekolekcyjnym.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF