Doroczna uroczystość ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP, która ze względów liturgicznych była obchodzona 20 marca 2023 r., to dla mieszkańców Amantei na Kalabrii wielkie i radosne wydarzenie. Na ulice miasteczka po raz kolejny wyruszyła procesja z figurą św. Józefa, by podziękować Bogu za dar tego świętego patrona.

Tegoroczne święto poprzedziła nowenna w małym kościele św. Józefa, znajdującym się na przedmieściach. Na zakończenie każdego dnia wierni po Mszy św. odmawiali akt oddania się w opiekę św. Józefowi. Natomiast w sam dzień uroczystości, w godzinach popołudniowych, odbyła się tradycyjna procesja głównymi ulicami miasteczka.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy włożyli swój wkład w organizację i przebieg procesji: członków lokalnych bractw modlitewnych, wspólnoty franciszkańskiej na czele z proboszczem fr. Jackiem PINKOSZEM, mężczyzn niosących statuę św. Józefa, policji drogowej zabezpieczającej trasę, dziewczynek w bieli… Oprawę muzyczną po raz kolejny zapewniła orkiestra dęta „Mario Aloe”. Na zakończenie procesji w kościele franciszkańskim św. Bernardyna została odprawiona Msza św., połączona z odmówieniem aktu poświęcenia się św. Józefowi przez mieszkańców Amantei.
Cieszymy się, że w tym roku, po zakończeniu restrykcji związanych z pandemią Covid-19, wierni mogli w pełny sposób wyrazić swą wdzięczność św. Józefowi za wstawiennictwo u Boga w wielu zanoszonych sprawach.

Tekst i foto: fr. Franciszek CZARNOWSKI