Dla rodziny franciszkańskiej i dla całego Kościoła powołanie do radykalnego życia Ewangelią jest wielkim darem Boga, zwłaszcza gdy jest ono potwierdzone „na całe życie”.

27 maja 2023 r., w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w parafii Niepokalanego Poczęcia Maryi w José León Suárez, departament General San Martín, Buenos Aires (Argentyna), powierzonej prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju, miała miejsce profesja solemna naszego współbrata fr. Maximiliano Darío GONZÁLEZ.
Tak jak Franciszek z Asyżu i inni bracia przebyli pewną drogę, aby całkowicie poświęcić się Bogu, tak też nasz współbrat kroczył tą drogą poprzez różne etapy formacji zakonnej. Krok, który właśnie uczynił, nie jest końcem wędrówki, ale pełnym potwierdzeniem i decyzją, by przez całe życie iść śladami Jezusa za przykładem św. Franciszka.
Uroczystości złożenia ślubów przewodniczył minister prowincjalny fr. Javier Alberto FONTANA, a wzięło w niej udział wielu współbraci z całej prowincji, rodzina neoprofesa oraz wspólnota parafialna, która towarzyszyła mu w jego duchowym wzroście podczas procesu formacji i wstąpienia do Zakonu.
Po zakończeniu liturgii odbyła się braterska agapa, będąca przedłużeniem świętowania i dzielenia się radością.
Wdzięczność należy się wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w uroczystość i uświetnili jej przebieg. Polecamy naszego brata modlitwom wszystkich, aby poświęcenie jego życia było wiernym świadectwem Ewangelii, jak głosił swoim życiem nasz seraficki ojciec św. Franciszek.

Fr. Javier A. FONTANA