W dniach 28-29 października 2020 r. odbyło się spotkanie online poświęcone duszpasterstwu młodzieży i powołań w jurysdykcjach franciszkańskich w Brazylii.

Udział wzięli: fr. Willian Gomes MENDONÇA i fr. Luiz Henrique Nascimento LIMA z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP, fr. Flávio Martins VENÂNCIO i fr. Pacífico Alves SANTOS z prowincji św. Franciszka, fr. Herivelto LEITE PEREIRA JÚNIOR z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury, fr. Beneval SOARES BOMFIM z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego.
Przed południem 28 października fr. Jean Vieira de SOUZA, odpowiedzialny za formację w federacji FALC (Federación América Latina Conventuales), przedstawił pracę wykonaną w Brazylii i zaangażowanie na rzecz młodzieży. Po południu bracia dokonali przeglądu prac prowadzonych w każdej jurysdykcji, zarówno w zakresie animacji powołaniowej, jak i duszpasterstwa młodzieżowego.
W dniu 29 października do spotkania dołączył asystent generalny FALC fr. Rogério PEREIRA XAVIER, który mówił o animacji powołaniowej w dobie pandemii. Na zakończenie uczestnicy omówili niektóre zagadnienia związane z promocją powołań.

Fr. Flávio Martins VENÂNCIO