Wizyta braterska i duszpasterska w narodowej wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Argentynie odbyła się w dniach od 14 do 17 czerwca 2022 r. Wizytatorami byli: Ana Maria RAFFO, członkini prezydium rady międzynarodowej FZŚ i delegatka ministra generalnego Tibora KAUSER, oraz fr. Alfred PARAMBAKATHU OFMConv, asystent duchowy generalny.

Wizyta rozpoczęła się 14 czerwca po południu od spotkania z dwoma ministrami prowincjalnymi Zakonu Braci Mniejszych w klasztorze św. Franciszka w Buenos Aires. Nie zabrakło również odwiedzin w biurze i archiwum narodowej wspólnoty FZŚ, znajdujących się w krypcie wspomnianego klasztoru. Następnego dnia wizytatorzy udali się do „Casa de la Merced” w mieście Corrientes. W mieszczącym się tam centrum duchowości prowadzonym przez braci mniejszych miała miejsce dalsza część wizytacji i kapituła. Najpierw odbyło się osobiste spotkanie ze wszystkimi członkami rady narodowej i kilkoma przełożonymi regionalnymi, a potem z trzema asystentami duchowymi: fr. Fernando LAPIERRE OFM, fr. Raul LOMBARDINI OFM i fr. Gonzalvo CARO OFMCap.
Kapituła wyborcza rozpoczęła się 17 czerwca po południu. Tematem przewodnim były słowa zaczerpnięte z listu św. Franciszka do ministra: Niech nikt nie odchodzi bez twego miłosierdzia. W drugim dniu przedstawiono różne sprawozdania ustępującej rady narodowej oraz ukazano priorytety na kolejne trzechlecie. Sesja wyborcza odbyła się 19 czerwca rano. Santiago NEGRO, który już wcześniej pełnił funkcję przełożonego narodowego, został wybrany przełożonym narodowym i radnym międzynarodowym. Podczas obrad nie brakowało wprawdzie ożywionych dyskusji, zwłaszcza na temat sytuacji ekonomicznej wspólnoty narodowej, ale cała kapituła przebiegała w sposób bardzo braterski i bezsporny.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU