Wczesnym rankiem, 3 listopada 2021 r., definitorium generalne udało się do Asyżu, gdzie oczekiwali na nie minister generalny fr. Carlos TROVARELLI (był już wcześniej na miejscu w związku ze zjazdem młodzieży – „Giovani verso Assisi”), kustosz generalny fr. Marco MORONI i definitorium kustodialne.

Spotkanie, które było przewidziane już od pewnego czasu, pozwoliło nam wsłuchać się w rzeczywistość kustodii asyskiej, w jej nową strukturę przyjętą na ostatniej kapitule, w jej oczekiwania, problemy i nadzieje. W bogactwie wymiany opinii po raz kolejny wyłonił się fakt rozświetlający wszystko inne (wybory, projekty, strategie): Asyż jest sercem naszego Zakonu i jako takiemu należy zaoferować najlepszą jakość, wspólnotę braterską, która żyje w pełni powołaniem Asyżu i jego duchem. W tym sensie istnieje wiele wyzwań, ale dobra atmosfera braterska, którą od lat żyje się na „rajskim wzgórzu”, wskazuje, że obrana droga, czyli droga „synodalna”, gdzie każdy jest ważny ze względu na to, kim jest i co może dać, jest właściwa. W tym kontekście został wspomniany fr. Ion CIURARU, należący do prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii i członek wspólnoty Świętego Konwentu, całkowicie i wielkodusznie oddany zakonnikom i pielgrzymom, zmarły przedwcześnie 12 października br.
Na obiad definitorium generalne udało się do wspólnoty „Franciscanum”, aby jeszcze raz wysłuchać gwardiana fr. Jerzego NORELA i nowo skompletowanej wspólnoty, która niemal całkowicie zaplanowała formacją na czterolecie 2021-2025. Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 r. postnowicjat został przeniesiony do Rivotorto i stał się częścią tamtej wspólnoty. Dlatego też z udziałem kustosza omówiono tożsamość nowej wspólnoty „Franciscanum”, jak również projekt, który w synergii z kustodią i Zakonem zamierza realizować nasz charyzmat w Asyżu. Oczywiście, potrzeba tu cierpliwości, jaka wiąże się z konstruowaniem tego projektu, poczynając od konkretnych braci przybyłych w ostatnim czasie, od wzajemnego zrozumienia, od niezbędnego eksperymentowania w codzienności życia. Jest to naprawdę praca in itinere, na którą cały Zakon patrzy z ufnością ze względu na dobro, jakie ta wspólnota, w połączeniu z innymi rzeczywistościami Zakonu, będzie mogła dać wszystkim.
Definitorium generalne jest zadowolone z przebiegu tak intensywnego i owocnego dnia.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP
(Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali)