Zapraszamy wszystkich braci do lektury nowego numeru Commentarium Ordinis: „ACTA 201° CAPITULORUM GENERALIUM EXTRAORDINARIORUM a die 24 mensis Iulii usque 25 mensis Augustii 2018”.

To wydanie szczególne i historyczne. Na 564 stronach znajdziemy dokumenty dotyczące Kapituły generalnej nadzwyczajnej 2018, od ogłoszenia i zwołania (s. 3-6), aż do oficjalnego tekstu odnowionych Konstytucji [editio tipica] (s. 359-550) wraz z wybranymi zdjęciami uczestników kapituły (s. 551-562).

Spis treści obejmuje  31 pozycji:

 1. Zwołanie Kapituły
 2. Dyrektorium Kapituły
 3. Uczestnicy Kapituły
 4. Urzędy i obowiązki
 5. Ogłoszenie o rozpoczęciu Kapituły
 6. List CIVCSVA (14.03.2018)
 7. Instrumentum laboris
 8. Glossarium Instrumentum laboris
 9. Historia rewizji Konstytucji (Fr. Timothy KULBICKI)
 10. Wrażliwości wyrażone przez braci (Fr. Víctor Manuel MORA MESÉN)
 11. Niektóre tematy o ważnym znaczeniu (Fr. Valentin REDONDO)
 12. Synteza dyskusji 25-26.07.2018 (Fr. Zbigniew KOPEĆ)
 13. Prośba o wiążącą opinię CIVCSVA (29.03.2007)
 14. List CIVCSVA (07.05.2007)
 15. List Prowincji Św. Elżbiety z Niemiec (28.06.2018)
 16. Prośba o zmianę programu Kapituły (FEMO)
 17. Rozdziały I i II: Kryteria inspiracji (Fr. Timothy KULBICKI)
 18. Rozdziały III i IV: Braterstwo i misja (Fr. Valentín REDONDO)
 19. Rozdział V: Formacja (Fr. Víctor Manuel MORA MESÉN)
 20. Rozdział VI: Zarząd Zakonu (Fr. Víctor Manuel MORA MESÉN)
 21. Nasłuch, dialog, rozeznawanie, decyzja (Fr. Roberto CARBONI)
 22. Projekt Uniwersytetu Franciszkańskiego (UNIFRA) w Rzymie (Fr. Louis PANTHIRUVELIL)
 23. Wniosek “Uniwersytet Franciszkański” w Rzymie
 24. Opinie komisji prawnej
 25. Analiza – Konstytucje art. 211, § 1 – 4 (Fr. Maurizio DI PAOLO)
 26. Analiza -– Majątek stały (Fr. Robert LEŻOHUPSKI)
 27. List otwarty do wszystkich wspólnot Zakonu
 28. List aprobujący CIVCSVA
 29. List promulgujący Ministra Generalnego
 30. Tekst oficjalny nowych Konstytucji
 31. Oficjalne zdjęcia z Kapituły

Commentarium Ordinis zostało wydane staraniem Generalnego Biura ds. Komunikacji [UGC].

Fr. Robert LEŻOHUPSKI, redaktor Commentarium Ordinis