W dniach 13-17 stycznia 2020 r., w klasztorze Najświętszej Trójcy w Wiedniu, odbyła się kapituła kustodialna zwyczajna kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii.

Obrady otworzył i prowadził przewodniczący kapituły, fr. Andreas MURK, minister macierzystej prowincji św. Elżbiety w Niemczech. W pierwszą część kapituły wprowadził asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Dominique MATHIEU, który wygłosił prelekcję pt. „Życie braterskie”. Po przedstawieniu sprawozdań kapitulnych miała miejsce dyskusja w grupach, a potem na posiedzeniu plenarnym. Jej celem było wyłonienie propozycji, które wzmocniłyby życie kustodii w ciągu najbliższych czterech lat.
Uczestnicy kapituły mieli okazję zwiedzić bibliotekę klasztoru wiedeńskiego, zwaną „centralną”, ponieważ gromadzi zbiory biblioteczne z klasztorów w Wiedniu, Asparn, Neunkirchen, Graz. Bibliotekarz opowiedział o swojej pracy, pokazał niektóre ważniejsze dokumenty i oprowadził po poszczególnych pomieszczeniach.
W przeddzień wyboru kustosza ojcowie kapitulni zebrali się na adoracji eucharystycznej. Rozważając słowa z czytania mszalnego z Pierwszej Księgi Samuela: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”, modlili się o nowe powołania i o światło Ducha Świętego, by prowadził ich podczas wyboru nowego zarządu kustodii.
Dnia 16 stycznia kustoszem został wybrany fr. Dariusz ZAJĄC z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków). Urodził się 19 lipca 1968 r. w Piasecznie (Polska). Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wstąpił w 1988 r. Śluby czasowe złożył 24 września 1989 r., a śluby wieczyste – 4 października 1993 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1998 r.
Po dokonanym wyborze wszyscy ojcowie kapitulni, śpiewając „Te Deum”, przeszli procesyjnie do kościoła, gdzie nowy kustosz złożył wyznanie wiary, przyrzekł wierność Kościołowi i obiecał strzec charyzmatu naszego Zakonu.
Po południu 16 stycznia wybrano definitorium kustodialne, w którego skład weszli: fr. Adrian COŞA (wikariusz – pierwsza kadencja), fr. Liviu-Ionuţ NECULAI (sekretarz – pierwsza kadencja), fr. Maximilien SAUGE (definitor – pierwsza kadencja) i fr. Nicholas THENAMMAKKAL (definitor – pierwsza kadencja). Nowe definitorium, które na pierwszej sesji spotkało się wieczorem tego samego dnia, w szczególny sposób odzwierciedla rzeczywistość wielokulturowych wspólnot jurysdykcji austriacko-szwajcarskiej. Polecajmy Bogu posługę nowego zarządu i całą kustodię prowincjalną.
Druga część kapituły odbędzie się w dniach 8-13 marca 2020 r. w Wiedniu.
Więcej informacji o kapitule kustodialnej można znaleźć pod adresem: https://www.cordeliers.ch/kustodialkapitel/

Fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny CEF

no images were found