W dniu 5 lipca 2022 r. członkowie kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii zebrali się na kapitule nadzwyczajnej w klasztorze Świętej Trójcy w Wiedniu.

Głównym celem kapituły było omówienie niektórych kwestii dotyczących przyszłości klasztoru NMP Wspomożycielki Wiernych w Grazu w Austrii. Od kilku lat trwają negocjacje z diecezją Graz-Seckau w sprawie wynajmu pomieszczeń klasztornych. Ponieważ decyzje będą miały długoterminowe skutki o charakterze finansowym i ponieważ dotyczą stałego majątku jurysdykcji, była wymagana zgoda kapituły kustodialnej.
Obradom kapituły przewodniczył i projekt przedstawił fr. Andreas MURK, minister prowincjalny macierzystej prowincji św. Elżbiety w Niemczech. Kurię generalną reprezentował fr. Igor SALMIČ, asystent generalny Centralis Europae Foederatio (CEF). Do rozstrzygnięcia kwestii prawnych został poproszony fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny.
Kapituła wyraziła swoją opinię i upoważniła zarząd kustodii i prowincji do kontynuowania negocjacji.

Fr. Thomas MANALIL