W minionym roku z powodu pandemii nie udało się zorganizować wielu spotkań, lecz obecnie staje się to możliwe. I tak w dniach 12-14 czerwca 2022 r. miało miejsce niewielkie spotkanie prowincjalne. Zaproszenie do klasztoru w Schwarzenbergu przyjęło 11 braci.

Po miłym rozpoczęciu spotkania w niedzielny wieczór przy grillu, w poniedziałek na porządku dziennym były poważne zagadnienia. Najpierw minister prowincjalny fr. Andreas MURK poinformował o niektórych aspektach nadużyć seksualnych wobec małoletnich, a następnie, za pośrednictwem Zoomu, wysłuchano wypowiedzi pani LADENBURGER i pani LÖRSCH z Kolonii. Obydwie prawniczki zostały poproszone przez definitorium prowincjalne o sporządzenie niezależnej oceny przypadków nadużyć. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim perspektywę poszkodowanych ofiar: Jak były potraktowane po doznanym nadużyciu? W jakim punkcie prowincja – jako system – zawiodła lub dopuściła do nadużyć? Przypadki nadużyć należy oceniać także z prawnego punktu widzenia. I w końcu: Co należy zrobić, aby zapobiec nadużyciom w przyszłości? Wiele działań w tym kierunku zostało już opracowanych i wdrożonych w prowincji w ostatnich latach.
Popołudnie było poświęcone zagadnieniu finansów. Minister prowincjalny wykazał, jak w ostatnich miesiącach w niektórych miejscach pogorszyła się sytuacja finansowa i jak staje się oczywiste, że dotychczasowe źródła dochodów stosunkowo szybko znikną. Z pytania o to, jak zarabiać na życie w przyszłości, wyłoniła się w dyskusji kwestia, co jest naprawdę ważne dla braci: Jak chcemy kształtować nasze życie w przyszłości? Pomimo trudnego tematu i pewnej bezradności stało się jasne, że bracia patrzą w przyszłość z ufnością pokładaną w Bogu. Wieczorem została odprawiona Msza św. ku czci św. Antoniego.
We wtorek po Mszy św., w ramach zrekompensowania sobie wyczerpującego dnia spotkań, bracia wyruszyli w drogę i najpierw odwiedzili opactwo „Maria Frieden”. Ksieni M. Mechthild STÜRMER oprowadziła zakonników po klasztorze. Od niedawna jest ona znana w całym kraju ze swojego zaangażowania na rzecz przybywających do tego ośrodka. Zaimponowała braciom swoją determinacją i przekonaniem, że po prostu trzeba pomagać ludziom w trudnej sytuacji. Kolejnym etapem było Vierzehnheiligen, jedno z głównych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech, gdzie posługę pełnią bracia mniejsi. Po obiedzie w restauracji gwardian fr. Maximilian WAGNER oprowadził braci po imponującej bazylice i pokazał klasztor. Wyjazd zakończył się przy kawie i ciastku u sióstr franciszkanek, które mają swoją siedzibę w Vierzehnheiligen. Przełożona generalna zgromadzenia s. Regina PRÖLS była bardzo wdzięczna za złożoną wizytę.

Fr. Andreas MURK