Z okazji 100-lecia pierwszego i jak dotąd jedynego podręcznika chrystologii w języku chorwackim, opracowanego przez prof. Ivana BUJANOVIĆA, został opublikowany tom drugi pt. Bóg-Człowiek Jezus Chrystus. 2. Mesjasz, Syn Boży i Zbawiciel, którego autorem jest fr. Ivan KARLIĆ z prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

Tekst podzielony jest na dwie części. Pierwsza omawia tajemnicę Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym z perspektywy relacji między teologią biblijną i dogmatyczną, zaś druga dotyczy historyczno-dogmatycznego rozwoju chrystologii. Licząca 760 stron książka jest obecnie najbardziej kompletnym i wyczerpującym podręcznikiem chrystologii w języku chorwackim, wydanym przez wydawnictwo „Kršćanska sašnjost” w Zagrzebiu.
Oficjalna prezentacja podręcznika, która odbyła się 23 stycznia 2023 r. w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu, wzbudziła duże zainteresowanie, a o książce mówili fr. Ljudevit Anton MARAČIĆ i dyrektor wydawnictwa dr Stjepan BREBRIC. Fr. MARAČIĆ przedstawił działalność naukową współbrata i odniósł się do działalności członków prowincji chorwackiej w zakresie nauk teologicznych. Dr BREBRIĆ podkreślił, że jest to wyjątkowe dzieło naukowe i literackie. „Śledząc pracę naukową i publicystyczną fr. KARLIĆA, dostrzegłem istnienie systematycznej myśli chrystologicznej, która w naturalny sposób aspiruje do coraz odpowiedniejszej formy literackiej. Niewielu jednak mogło mieć nadzieję, że rzeczywiście uda mu się napisać ten drugi tom chrystologii. Myślę, że ta książka przekroczyła wszelkie nasze oczekiwania. Powiedziałbym nawet, że autor przerósł samego siebie” – stwierdził BREBRIC.
Fr. Ivan KARLIĆ opublikował 12 książek i ponad 60 artykułów naukowych, profesjonalnych i dziennikarskich. Uczestniczył i wygłaszał referaty na wielu międzynarodowych i krajowych spotkaniach naukowych. Jest członkiem kilku międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji