Od 7 do 12 stycznia 2024 r. bracia z kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii zebrali się w klasztorze Najświętszej Trójcy w Wiedniu na kapitule: w sumie 22 braci z kustodii, minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ i minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK.

Kapituła rozpoczęła się w niedzielę wieczorem uroczystymi nieszporami z okazji święta Chrztu Pańskiego. Po kolacji odbyło się losowanie świętych patronów dla poszczególnych braci i dla sześciu wspólnot kustodialnych.
W poniedziałek prace kapitulne rozpoczęły się od odczytania różnych sprawozdań, a potem w czterech grupach roboczych bracia dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co usłyszeli w auli, starając się skonkretyzować ważne punkty dla przyszłego projektu kustodii.
Głosowanie na nowego kustosza zostało zaplanowane na czwartek, po półdniowym spotkaniu duchowym prowadzonym przez fr. Josefa FISCHER z prowincji niemieckiej. Ponieważ minister generalny musiał wyjechać na pogrzeb byłego ministra generalnego fr. Joachima GIERMEK, głosowanie zostało przeniesione na środowe popołudnie. Zarówno minister generalny, jak i minister prowincjalny podkreślili wyzwania stojące przed kustodią w najbliższych czterech latach i konieczność podejmowania odważnych decyzji, aby zapewnić braciom jak najlepszy przebieg posługi. Po tych wyjaśnieniach bracia rozpoczęli głosowanie: w pierwszej turze fr. Bernhard LANG został wybrany na nowego kustosza (pierwsza kadencja). Po krótkiej konsultacji z ministrem generalnym, asystentem generalnym i ministrem prowincjalnym przyjął on urząd kustosza. Wszyscy bracia udali się do kościoła, aby odśpiewać Te Deum i być świadkami złożenia przysięgi przez nowego kustosza, który na koniec uklęknął przed obrazem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, aby Jej wstawiennictwu zawierzyć wszystkich współbraci i całą kustodię.
W godzinach przedpołudniowych, pod duchowym wpływem tematu nawrócenia i pojednania w życiu św. Franciszka, ukonkretyzowanego w czterech miejscach jego życia (drogi Asyżu, Poggio Bustone, Fonte Colombo, Greccio), bracia dokonali wyboru nowego definitorium w składzie: fr. Daniele BROCCA – wikariusz (pierwsza kadencja), fr. Dariusz ZAJĄC – sekretarz (pierwsza kadencja), fr. Petru FARCAŞ (pierwsza kadencja), fr. Nicholas THENAMMAKKAL (druga kadencja).
Dzięki takiemu wyborowi reprezentowane są wszystkie narodowości braci żyjących w kustodii.
Ostatni dzień kapituły był poświęcony pracom związanym z drugą częścią kapituły, która odbędzie się pod koniec lutego w klasztorze w Wiedniu. Po południu 12 stycznia bracia udali się z pielgrzymką do Klosterneuburg, gdzie znajduje się grób św. Leopolda, jednego z patronów kustodii.
13 stycznia kard. Christoph SCHÖNBORN, ordynariusz archidiecezji wiedeńskiej, odprawił Mszę św. dziękczynną za 800 lat obecności franciszkanów w Wiedniu. Z wielką radością i czcią kustosz generalny z Asyżu fr. Marco MORONI oraz fr. Guglielmo SPIRITO przynieśli do ołtarza relikwię stygmatów św. Franciszka. Na zakończenie liturgii kardynał udzielił błogosławieństwa tą relikwią, powierzając nas wstawiennictwu naszego serafickiego ojca św. Franciszka. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim braciom, którzy przybyli z innych prowincji, aby świętować z nami tę rocznicę, a także przedstawicielom innych Zakonów franciszkańskich i licznym siostrom zakonnym.

Fr. Dariusz ZAJĄC, sekretarz kapituły