W poniedziałek 7 września 2020 r., w ośrodku duchowości im. św. Franciszka w Bari, odbyła się połączona sesja definitoriów prowincjalnych prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja) oraz prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia).

Było to drugie ze wspólnych spotkań (pierwsze miało miejsce 27 stycznia br. w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Pescarze), zaplanowanych w związku z połączeniem obydwu jurysdykcji, co postanowiła w uchwale 15. kapituła generalna w 2019 r. i co przewidziane jest na 2024 r.
W obradach definitoriów, podobnie jak poprzednim razem, wziął udział minister generalny fr. Carlos TROVARELLI oraz asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN. W szczególny sposób zajęto się dokładnym przeanalizowaniem stanu liczebnego dwóch prowincji, składem i zasadniczą działalnością obecnych wspólnot, jak również ich możliwościami rozwoju. Kolejne spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2020 r. w Lucerze i będzie poświęcone sytuacji duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego w obydwu prowincjach.
Wcześniej, w sobotę 5 września, minister generalny poświęcił oratorium i inne pomieszczenia klasztoru „Mater Ecclesiae”, przyległego do ośrodka duchowości i będącego siedzibą kurii prowincjalnej, franciszkańskiego centrum młodzieży Apulii i prowincjalnego ośrodka powołań; niedawno wnętrza budynku zostały gruntownie wyremontowane.
Następnie fr. Carlos i fr. Giovanni odwiedzili bazylikę św. Mikołaja w Bari, gdzie zostali podjęci przez miejscową wspólnotę dominikanów. Z kolei w niedzielę udali się do dwóch sanktuariów w Kupertynie: Najświętszej Maryi „della Grottella” oraz św. Józefa z Kupertynu. Po południu wzięli udział w sesji definitorium prowincjalnego prowincji apulijskiej.

Fr. Massimo Antonio RUGGIERO