W dniu 12 grudnia 2021 r., w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Bom Jardim, kustodia prowincjalna św. Bonawentury w Brazylii obchodziła setne urodziny swojego współbrata fr. Abdiasa RODRIGUES MENDESA.

Fr. Abdias RODRIGUES MENDES urodził się 8 grudnia 1921 r. w Lagoa de Santo Antônio (Ipueiras – CE) jako syn José Alves FERREIRA i Rosy RODRIGUES MENDES. Osierocony w wieku 11 lat, był wychowywany przez drugą matkę –Tomazę ALVES AZEVEDO.
Ochrzczony kilka dni po urodzeniu w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, jest najmłodszym z 21 rodzeństwa.
W 1947 r. przybył do Maranhão, aby pracować na kolei, osiedlając się w gminie Pedreiras. W 1948 r. wyjechał wraz z jednym zakonnikiem z Zakonu Braci Mniejszych do miasta Bacabal, gdzie rozpoczął nowicjat, ale opuścił Zakon w poszukiwaniu nowego życia.
19 lutego 1961 r. udał się do Bom Jardim i zaczął pracować jako pomocnik handlarza w małej wiosce, gdzie zaprzyjaźnił się z José Pedro VASCONCELOS i z panem Arlindo, jedynym wówczas handlarzem. W 1962 r. Antônio ILSON, ówczesny burmistrz Monção, mianował go inspektorem leśnictwa. W tym samym roku wyruszył na poszukiwanie kapłana, który mógłby otoczyć troską duszpasterską miejscową wspólnotę. W ten sposób 2 czerwca 1962 r., w małej kaplicy wzniesionej w centrum Bom Jardim, Mszę św. odprawił o. Cordeiro, proboszcz parafii w Monção. Kapłan zobowiązał się do wybudowania większego kościoła, ale gdy wrócił tu w listopadzie, okazało się, że pieniądze zebrane na budowę świątyni zostały skradzione. Niemniej jednak jeszcze tego samego dnia wyznaczył granice kościoła dedykowanego św. Franciszkowi z Asyżu, lecz jego budowa została ukończona dopiero w 1964 r.
Abdias otrzymał wówczas misję przemierzenia i poznania najdalszych zakątków w okolicy, a odwiedzenie wszystkich wspólnot, konno i pieszo, zajęło mu około miesiąca. Aktywnie uczestniczył w wytyczeniu granic strefy tubylczej w obrębie gminy i wypracował z wybranymi z wioski radnymi uniezależnienie się Bom Jardim, które wtedy nazywało się „Centro do Zé Pedro”, a które on przemianował na Belo Jardim. W 1969 r. dotarli tu bracia z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, którym przewodził fr. Antonio SINIBALDI. Niewielka wspólnota została podniesiona do rangi parafii, a Abdias został odpowiedzialny za katechizację na tym wiejskim terenie.
W 1971 r. osiedlił się w Boa Esperança da Água Preta i tam mieszkał przez długi czas we wspólnocie. W 1985 r. przeniósł się do wsi Novo Caru, gdzie pozostał przez 19 lat. Był tam odpowiedzialny za wytyczenie dróg, terenu pod cmentarz, wzniesienie kościoła we wsi i pomoc przy budowie szkół.
Fr. Abdias RODRIGUES MENDES odbył nowicjat w latach 1982-1983 w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Bom Jardim pod kierunkiem mistrza fr. Mario GUIDI. Obydwaj spędzali całe tygodnie na odwiedzaniu małych wspólnot i umacnianiu ludzi w wierze. Używali konia jako środka transportu, aby dotrzeć do odległych wiosek. Był to nowicjat pośród ludu Bożego, pośród wykluczonych, zepchniętych na margines i zapomnianych. Po roku próby złożył profesję sympliczną w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Uroczystość miała miejsce 15 grudnia 1983 r. przy grobie św. Franciszka w Asyżu. Profesję solemną złożył 30 czerwca 1986 r., a święcenia diakonatu przyjął 23 kwietnia 1993 r. W uroczystość Bożego Narodzenia 1993 r. po raz pierwszy asystował przy zawieraniu sakramentu małżeństwa w Novo Caru. W 2003 r. przeniósł się na farmę klasztorną w São Luís, a w 2006 r. powrócił do Bom Jardim, gdzie mieszka do dziś.
12 grudnia 2021 r. fr. Abdias RODRIGUES MENDES świętował wraz ze wspólnotą klasztorną, kustodią i ludem Bożym swoje setne urodziny. Mszy św. przewodniczył bp Jan KOT, ordynariusz diecezji Zé Doca. Byli obecni współbracia zakonni, młodzież odbywająca formację i wspólnota z Bom Jardim. Podczas uroczystej celebracji jubilat służył jako diakon, odczytał Ewangelię, a na zakończenie liturgii podziękował wszystkim przybyłym.
Zachęcamy naszych współbraci, aby wysławiać Boga za całe życie, które fr. Abdias poświęcił służbie ludowi Bożemu. Prośmy wszechmogącego Pana o obfite błogosławieństwo dla niego.

Fr. Roberto HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS, sekretarz kustodii