W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii w formie wideokonferencji.

Celem spotkania była nowelizacja statutów cywilnych, które regulują status kustodii wobec władz świeckich. Chodziło o dostosowanie dotychczasowych norm prawnych do aktualnych przepisów brazylijskich i do wymogów prawnych organizacji zakonnej, w tym także do przepisów dotyczących zwolnień podatkowych, co przewiduje prawo państwowe w odniesieniu do grup zakonnych i kościelnych, zgodnie z porozumieniem zawartym między Stolicą Apostolską a Federacyjną Republiką Brazylii.
Spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 9 za pośrednictwem platformy „Google meet”, przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Ronaldo GOMES DA SILVA. Wzięli w nim udział prawie wszyscy bracia z kustodii.
W ramach spotkania doradzał radca prawny kustodii Hugo José SARUBBI CYSNEIROS. Po przedstawieniu nowych sformułowań przepisów i po przeprowadzeniu dyskusji dokument został jednogłośnie zatwierdzony i złożony u notariusza. Na zakończenie odmówiono modlitwę, a następnie kustosz prowincjalny udzielił błogosławieństwa.

Fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES, sekretarz kustodii