W atmosferze nacechowanej jednością w różnorodności odbyło się w dniach 1-3 czerwca 2018 r. z udziałem prezesa międzynarodowego fr. Raffaele DI MURO pierwsze zgromadzenie narodowe Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Brazylii.

Około 70 rycerzy z różnych stron Brazylii wraz ze swoimi asystentami i prezesami regionalnymi zebrało się w instytucie św. Bonawentury w Brasílii. Z zarządu międzynarodowego MI była obecna wiceprezes Angela MORAIS i radny fr. Sebastiano QUAGLIO OFMConv.
W pierwszym dniu bp Janusz Marian DANECKI, biskup pomocniczy diecezji Campo Grande, a wcześniej odpowiedzialny za ośrodek MI w Brasílii, wygłosił konferencję i odprawił Mszę św. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że dla MI nastał moment historyczny, gdyż dziś buduje się przyszłość stowarzyszenia. Z kolei w homilii wspomniał zakonników i rycerzy, którzy poświęcili życie dla MI, a zarazem wskazał, jak istotne dla ruchu jest współdziałanie z poszczególnymi Kościołami lokalnymi i promowanie protagonizmu świeckich.
Podczas tego ważnego spotkania prezesem narodowym został wybrany Marcelo MENESES z ośrodka w Brasílii.
Drugi dzień rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem fr. Raffaele DI MURO, który zachęcił, by mieć serce otwarte jak Maryja i podobnie jak Ona być gotowym do wyruszenia w drogę, a tym samym całemu światu nieść Chrystusa.
Fr. Raffaele poprowadził drugą część wyborów. Wiceprezesem została Matilde LUVISOTTO z ośrodka w São Bernardo do Campo, a współpracownikami trzej radni: Caroline Leandro DE PAULA, Lea Lúcia PACHECO i Lucas PESSOA. Powołano też radę ekonomiczną, w której skład weszli: Maria do Perpétuo Socorro GOULART, Helenice ZAQUEU i Paulo TEIXEIRA.
Ze względu na to, że fr. Raffaele musiał powrócić do Rzymu, wyraził podziękowanie wszystkim zaangażowanym w dzieło MI i wezwał do życia w jedności, współpracy i wzajemnym obdarowywaniu się, aby razem budować drogę ku przyszłości.
Prace zgromadzenia kontynuowali nowy prezes narodowy Marcelo MENESES i radna międzynarodowa Angela MORAIS. Uczestnicy podzieli się na kilka grup, aby nowemu zarządowi przedłożyć propozycje dotyczące wspólnoty, ewangelizacji i formacji. Następnie wspólnie rozmawiano o różnych kwestiach i priorytetach oraz przedstawiono zarządowi propozycje, które mogą ukierunkować działalność w najbliższych latach.
Wspólnie doświadczyliśmy obecności Ducha Świętego, który prowadził nas w podjętej wędrówce i przejawiał się w różnorodności wyrażania się MI na rozległych obszarach Brazylii. Różnorodność nie była przeszkodą, lecz ubogaceniem.
W ostatnim dniu rycerze podzielili się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami w apostolacie.
Odbyło się także pierwsze posiedzenie rady narodowej, która już pracuje nad sugestiami rycerzy i nad wskazaniami prezesa międzynarodowego.
Nowy etap wędrówki MI w Brazylii powierzamy Niepokalanej, pewni, że Ona „poprowadzi swoje dzieło z niezwykłą miłością”, jak mawiał św. Maksymilian Kolbe.

Sara CANEVA, misjonarka Niepokalanej Ojca Kolbego